26 februari 2019 1259 woorden, 6 min. gelezen

Marktonderzoek: wie zijn de klanten van alternatieve taxidiensten?

Door Lorène Fauvelle Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Transportmogelijkheden evolueren en zo ook de gewoonten van veel Amerikaanse gebruikers. Hoe staat het 10 jaar na de oprichting van Uber met de applicaties van alternatieve taxidiensten (passagiers- of transportvoertuig met chauffeur)? Wie gebruikt dit soort toepassingen, hoe en waarom? […]

Transportmogelijkheden evolueren en zo ook de gewoonten van veel Amerikaanse gebruikers. Hoe staat het 10 jaar na de oprichting van Uber met de applicaties van alternatieve taxidiensten (passagiers- of transportvoertuig met chauffeur)? Wie gebruikt dit soort toepassingen, hoe en waarom? In dit artikel maken we een analyse van de evolutie van transporttoepassingen voor particulieren in functie van de gebruikers ervan. Aangezien de meeste van deze toepassingen afkomstig zijn uit de Verenigde Staten, zullen de in dit artikel ontwikkelde en geanalyseerde gegevens zich concentreren in deze regio van de wereld, hoewel dergelijke toepassingen op alle continenten bestaan. Bovendien bekijken we de evolutie en de uitbreiding van deze diensten sinds 2015, vooral dankzij de studie die het Pew Research Center de voorbije jaren heeft uitgevoerd.

Samenvatting

  1. Context van de veruberisering
  2. Welke Amerikanen maken gebruik van alternatieve taxidiensten?
  3. Veelvoorkomende gebruik van Uber en Lyft
  4. Hoe zit het in Europa?

Context van de veruberisering

De oprichting en evolutie van Uber in maart 2009 in San Francisco, VS – een bedrijf dat privépersonenvervoer per privéwagen en chauffeur aanbiedt – zorgde voor deining in de Amerikaanse en wereldwijde economie. Enkele jaren later zien we de term “veruberisering” steeds meer gebruikt in de economische taal. Deze term omvat het begrip innovatie en verstoring van de traditionele economische orde, onder meer door het gebruik van technologische instrumenten zoals mobiele toepassingen. Over het geheel genomen kan deze term worden beschouwd als onderdeel van de collaboratieve economie – of deeleconomie – aangezien het ook inhoudt dat professionals die de diensten verlenen en degenen die daarom verzoeken, rechtstreeks met elkaar in contact staan.

We denken hierbij aan mobiele toepassingen die het privépersonen mogelijk maken om via hun smartphone vervoer met privéwagen en chauffeur aan te vragen – aan een alternatieve taxidienst – om van punt A naar punt B te gaan, en dit door rechtstreeks contact op te nemen met de chauffeur. Dit is het concept dat werd ontwikkeld en op de markt gebracht door Uber, Lyft, Gett en vele anderen.

De gebruikers

Bron: Pew Research Center, onderzoek uitgevoerd van 24 september tot 7 oktober 2018.

Kerncijfers

In 2015 zegt slechts 15% van de Amerikanen dat ze applicaties zoals die van Uber of Lyft gebruiken om zich te verplaatsen, vergeleken met 36% in 2018.
Het percentage gebruikers is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. Slechts 3% was niet op de hoogte van het bestaan van deze applicaties in 2018.

Welke Amerikanen maken gebruik van alternatieve taxidiensten?

Personen die al dan niet gebruik maken van alternatieve taxidiensten, van privévervoer met chauffeur, werden ingedeeld op basis van verschillende criteria, zoals leeftijd, opleidingsniveau, jaarinkomen en locatie, d.w.z. of zij in een stedelijke of landelijke omgeving wonen. Deze verschillende segmenten maken het mogelijk om gebruikers te categoriseren en te classificeren en zo de evolutie van de afgelopen vier jaar te zien.

Legende: Deze eerste grafiek geeft de gebruiksgraad weer van applicaties van alternatieve taxidiensten in de Verenigde Staten op basis van vooraf gedefinieerde leeftijdsgroepen en maakt een vergelijking tussen 2015 en 2018.

De cijfers zijn aanzienlijk gestegen en de gebruiksgraad is voor bijna alle bovengenoemde categorieën verdubbeld. De 18-29-jarigen, al sinds mensenheugenis gek op technologie en smartphones, vertegenwoordigen, niet verwonderlijk, het hoogste percentage gebruikers van toepassingen zoals Uber en Lyft. De andere leeftijdsgroepen blijven echter niet achter. Ook Amerikanen boven de 50 nemen de sprong, waarbij 24% van hen in 2018 Uber of Lyft gebruikte tegen 7% in 2015. Zelfs als men bedenkt dat sommigen in 2015 nog in de leeftijdsgroep van 30-49 jaar zaten, betekent dit nog steeds een aanzienlijke stijging. Hetzelfde fenomeen is zichtbaar in de middelbare leeftijdsgroep, die tussen 2015 en 2018 een toename van 24% van het aantal gebruikers heeft gekend. Alle leeftijdsgroepen worden beïnvloed door deze noodzaak om te reizen en de toepassingen lijken alle generaties tevreden te stellen, omdat ze allemaal steeds vaker worden gebruikt, zowel voor zakenreizen als voor privéreizen.

In 2018 maakt minder dan een kwart van de Amerikaanse BAC-gediplomeerden gebruik van Uber of Lyft, terwijl meer dan een derde met BAC +2/3 en meer dan de helft zij die afstudeerden na BAC +3 deze applicaties gebruikt. De meest geschoolde mensen gebruiken de applicaties vaker. Dit is ook te wijten aan het feit dat veel van hen wonen in stedelijke gebieden waar de toegang tot dit soort diensten eenvoudig en snel is, in tegenstelling tot landelijke gebieden waar er zeer weinig Uber of Lyft chauffeurs zijn.

Hetzelfde geldt als we kijken naar het percentage gebruikers in verhouding tot hun jaarinkomen. Meer dan 70% van de mensen met een jaarlijks inkomen van 75.000 dollar of meer woont in steden. Bovendien verkiezen deze vervoerswijze vaak boven andere, potentieel tragere of meer overbelaste vervoerswijzen, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer of de fiets.

Over het geheel genomen maken maar weinig mensen dagelijks gebruik van deze toepassingen. De meerderheid van de gebruikers van toepassingen zoals Uber of Lyft meldt dat zij er één keer per maand of minder gebruik van maken en zijn voornamelijk stadsbewoners die van deze dienst in hun gebied gemakkelijker en sneller gebruik kunnen maken dan in plattelandsgebieden.

Beursnotering

Dankzij hun succes bevestigden de twee belangrijkste spelers op de Amerikaanse markt, Uber en Lyft, dat ze stappen hebben ondernomen om naar de beurs te gaan. Momenteel gewaardeerd op $ 15 miljard, zal Lyft naar verwachting eind maart 2019 naar Nasdaq gaan.

Veelvoorkomend gebruik van Uber en Lyft

Na analyse van welke Amerikanen dit soort toepassingen het meest gebruiken op basis van hun leeftijd, opleidingsniveau, jaarlijks inkomen en locatie, is het interessant om te zien in welke context en voor welk doel ze Uber of Lyft gebruiken.

Uit een studie van Morning Consult, uitgevoerd tussen 27 en 29 september 2018 op een panel van 290 Amerikanen, blijkt dat ze de voorkeur geven aan Uber of Lyft boven traditionele taxidiensten – behalve wanneer de prijzen drastisch stijgen bij de applicaties.

De Amerikanen gebruiken Uber of Lyft ongeveer evenveel, of het nu voor zakelijke of persoonlijke reizen is. In plaats van een taxi te bestellen, gebruiken ze deze toepassingen vooral op vakantie, ’s avonds laat, voor reizen van minder dan 30 minuten en vooral voor reizen tussen de stad en de luchthaven. Veel mensen willen niet een bestaande structuur gedwongen worden in het zoeken naar hun weg en het nemen van openbaar vervoer wanneer ze zich in een grote stad bevinden, haast hebben of op zakenreis zijn. Ze gebruiken dan Uber of Lyft om hun taak te vereenvoudigen tijdens hun trip of als die laatste dreigt moeilijk te verlopen.

Deze analyses bevestigen de afname van de populariteit van traditionele taxibedrijven en de wens van dienstverleners om direct en bevoorrecht contact te hebben met de professional.

Hoe zit het in Europa?

Volgens een studie van een ander marktonderzoeksinstituut zijn Parijzenaars de grootste gebruikers van alternatieve taxidiensten in Europa. Steeds meer stedelingen geven er de voorkeur aan om dergelijke applicaties af en toe te gebruiken in plaats van een auto te kopen en de daarmee gepaard gaande reparatie-, verzekerings- en parkeerkosten te moeten betalen. Applicaties van alternatieve taxidiensten zouden voor Europeanen dus niet alleen een alternatief zijn voor traditionele taxibedrijven, maar ook voor de aanschaf van een personenauto.

Europese gebruikers

Bron: ORB-instituut, onderzoek uitgevoerd in augustus 2017 bij 10.000 mensen die in de bovengenoemde steden wonen.

Deze grafiek toont het gebruikspercentage van alternatieve taxidiensten in de belangrijkste Europese hoofdsteden. Bijna 50% van de Parijzenaars gebruikt dergelijke applicaties, gevolgd door Londenaren, en ver voor Brussel, waar slechts 16% zegt deze toepassingen te gebruiken.

Het Europese gebruik van alternatieve taxidiensten is vergelijkbaar met dat van de Amerikanen. Het is een goede aanvulling op het openbaar vervoer, handig ’s nachts en vooral voor mensen die in grote steden wonen, zowel voor zakenreizen als voor privéreizen.Posted in Diverse.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *