22 februari 2019 1403 woorden, 6 min. gelezen

Correcteo zet een nichemarkt om in een zakelijke opportuniteit

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Het schrijven van een eindwerk kan voor een student een complexe taak zijn. Om hen te ondersteunen creëerde Quentin Demey ‘Correcteo’, een platform waarmee studenten de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben om hun scriptie te voltooien. Bij de […]

Het schrijven van een eindwerk kan voor een student een complexe taak zijn. Om hen te ondersteunen creëerde Quentin Demey ‘Correcteo’, een platform waarmee studenten de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben om hun scriptie te voltooien. Bij de internationale opening van Correcteo hadden we een interview met de oprichter om meer te weten te komen over de toekomst van deze veelbelovende organisatie.

Samenvatting

 1. Correcteo in het kort
 2. Ontstaan van het idee en lancering van de startup
 3. Een bijzonder aanbod
 4. De markt
 5. Toekomst en kerncijfers

Correcteo in het kort

Correcteo is een Belgische startup opgericht in 2017 door Quentin Demey met als doel studenten te helpen en te ondersteunen bij het schrijven van hun eindwerk. Dit werk kan in de ogen van studenten soms complex en zelfs onoverkomelijk zijn. Correcteo helpt hen bij het vinden van de sleutels voor onderzoek, analyse en het schrijven van hun scriptie.

Ontstaan van het idee en lancering van de startup

Het concept dat Correcteo voorstelt is bijzonder omdat het verschilt van het traditionele begeleidingssysteem door zich te richten op het schrijven van het eindwerk van de studenten.

Helpen bij het proeflezen van een scriptie gebeurt door velen. Deze taak wordt uitgevoerd door ‘zowat iedereen’, of het nu gaat om een opsporen van grammaticale of spelfouten of voor meer technische en redactionele ondersteuning. Overstelpt door aanvragen, legt Quentin Demey ons uit dat er een dilemma ontstond: enerzijds de mogelijkheid en het idee om deze hulp structureel te maken om een echt kader te bieden voor deze activiteit, anderzijds, te stoppen met het helpen van studenten bij het schrijven van hun scriptie omdat veel te veel van hen afhankelijk worden van extern advies.

Zo ontstond Correcteo in 2017. Er werden teams van professionals aangeworven en opgeleid, zodat de coaches verschillende gebieden kunnen bestrijken die overeenkomen met de marktvraag. Het concept is vooral gebaseerd op het idee van studenttevredenheid. Zo is Correcteo verantwoordelijk voor het voorstellen van een coach en professioneel adviseur binnen zijn vakgebied die de student zo goed mogelijk zal ondersteunen bij het schrijven van zijn eindwerk.

« Kwaliteit is de beste strategie”.

“Kwaliteit moet altijd de voorrang krijgen op kwantiteit omdat we nooit kwantiteit zullen bereiken als kwaliteit niet het sleutelwoord is”.

Om te onthouden

Een strategie gebaseerd op klanttevredenheid loont vaak de moeite. Naast de loyaliteit die eruit voortkomt, genereert klanttevredenheid ook positieve mond-tot-mondreclame. Studies tonen ook aan dat klantloyaliteit in belangrijke mate bijdraagt aan meer winst.

Het idee ontstond dus in 2017 en met een eenvoudige berekening kon Quentin Demey zien of Correcteo levensvatbaar zou zijn. In het academiejaar 2016/2017 waren 31.000 studenten aan het einde van hun universitaire studies, hetzij in het derde jaar eindwerk – wat overeenkomt met licentiaat in Frankrijk – of in het laatste jaar van het masterdiploma, wat leidt tot het schrijven van een scriptie. Door een capture rate te berekenen, bleek dat het voldoende was om 150 tot 200 studenten te ondersteunen om winstgevend te zijn.

Advies voor uw marktonderzoek

Door gebruik te maken van een bewust lage capture rate kunt u heel eenvoudig de rentabiliteitshypothese van uw bedrijf valideren. Als u zich realiseert dat een hoge capture rate noodzakelijk is voor uw winstgevendheid, is het beter om de duurzaamheid van het businessmodel in vraag te stellen en te herzien.

De interesse van verschillende media voor het concept heeft de start ervan mogelijk gemaakt, eerst in 2017 in België en vervolgens dit jaar in Frankrijk. Aangezien het platform al operationeel was in Frankrijk, konden inderdaad schaalvoordelen worden verwacht in de context van geografische expansie, waardoor Frankrijk de logische bestemming werd.

Met momenteel ongeveer 60 coaches bestrijkt Correcteo een breed scala aan onderzoeksthema’s en -gebieden, van nieuwe technologieën tot literatuur, het bedrijfsleven en vele andere.

Correcteo, dat in België al goed gevestigd is en een sterke groei kent, richt zich in Frankrijk op een franchisesysteem om zijn activiteiten per stad te kunnen ontwikkelen, een belangrijk netwerk te creëren en de werking van de franchise te analyseren vooraleer tot integratie over te gaan.

Maar waarom in Toulouse? Wel, Toulouse is een van de 5 grootste studentensteden in Frankrijk, met bijna 112.000 ingeschreven studenten in 2015/2016, volgens het ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie.

Om te onthouden

Denk eraan om in de opstartfase van uw bedrijf de belangrijkste klantsegmenten te identificeren en uw inspanningen daarnaar te richten. Dat kunnen geografische gebieden of bedrijfssectoren zijn. Als ondernemer is uw tijd beperkt en dus waardevol. Gebruik ze dus verstandig en concentreer u op gebieden of sectoren waarin uw kansen op succes maximaal zijn.

Een bijzonder aanbod

Met een vijftigtal vakgebieden biedt Correcteo ondersteuning, niet alleen technisch maar ook menselijk, bij het schrijven van het eindwerk. Het concept is gebaseerd op een specifieke behoefte, maar nog steeds breed genoeg om een commerciële activiteit te ontwikkelen. In tegenstelling tot traditionele tutoring-organisaties blijft Correcteo binnen het universitaire systeem door studenten aan te moedigen zich te verbeteren, gemotiveerd te blijven en vooral om te leren bij het schrijven van hun scriptie.

Om te onthouden

De coach van Correcteo is een consultant. Hij/zij staat los van het universitaire systeem en laat ruimte voor de universitaire tutor. Deze laatste heeft altijd controle over de beslissingen die hem/haar toekomen, zoals de keuze van het onderwerp of de invalshoek van het eindwerk. De coach komt niet tussen in academische processen.

De ondersteuning gebeurt in verschillende stappen, altijd direct opgevolgd door de coach en de student die elkaar persoonlijk of via Skype-platforms ontmoeten. Naast technische en intellectuele ondersteuning gaat het om het verlenen van een menselijke service aan de studenten. Hiertoe worden alle coaches zorgvuldig geselecteerd en geëvalueerd om aan te sluiten bij de ambities van Correcteo. Naast het beschikken over professionele en technische vaardigheden moet de coach studenten motiveren in de acties die zij in hun scriptie moeten uitvoeren.

De coach is er niet om onderzoek te doen of de eindopdracht te schrijven, maar om studenten te begeleiden in hun gedachtegang, hen uitleg te geven en hen sleutels aan te reiken om hun reflectievoortgang te zien, zonder hen te dicteren wat ze moeten schrijven. Deze samenwerking tussen student en coach heeft tot doel een dynamiek in de reflectie van de student te creëren, hem/haar te begeleiden in de samenhang van de inhoud en vorm van zijn/haar scriptie, terwijl de autonomie om keuzes te maken die bij de opdracht passen aan de student, maar ook aan de universiteit, wordt overgelaten.

Het is echter niet alleen het schrijven van het eindwerk dat veel vergt van de studenten, ze moeten het werk ook mondeling verdedigen. Deze stap kan eveneens worden ondersteund door de coach aan de hand van een overzicht van visuele hulpmiddelen en voorbereidingen voor de verdediging. De student wordt daarom in een situatie geplaatst en getraind om te weten hoe hij zich moet gedragen en zo goed mogelijk kan antwoorden op de vragen die gesteld kunnen worden.

De markt

Correcteo profiteert van een differentiërende positionering op de Belgische markt. Gebaseerd op de nichemarkt die de ondersteuning bij het schrijven van eindwerken toch is, levert Correcteo diensten die geavanceerder zijn dan enerzijds de meest traditionele academische ondersteuning en anderzijds de eenvoudige spellingscorrectie.

Op de Franse markt is de situatie enigszins anders, aangezien er al structuren bestaan om het schrijven van het eindwerk te ondersteunen. Het idee voor Correcteo is dan ook om een franchise gedurende drie jaar in een stad, Toulouse, te lanceren en stap voor stap te groeien.

In tegenstelling tot individuen die variabele prijzen hanteren, zorgt een organisatie ervoor dat er een wettelijk kader is, maar ook een prijskader. Hoe werkt dat. Correcteo heeft gekozen voor een tarief per pagina van 5 euro als de student kiest voor de formule via een online platform zoals Skype (e-coaching), of 6 euro als de student en de coach elkaar persoonlijk ontmoeten.

Het dubbele voordeel van e-coaching: een meer betaalbare prijs voor de student en de mobiliteit van coaches

De marge die Correcteo hanteert is laag, ongeveer 20%, terwijl 80% rechtstreeks naar de coach gaat. Quentin Demey legt echter de nadruk op één punt: een coach Correcteo wordt je uit verlangen en passie, uit intellectueel en menselijk genot. Het kan op geen enkele manier een enige bron van activiteit en inkomen zijn.

Toekomst en kerncijfers

Enkele data:

 • September 2017: oprichting van Correcteo in België
 • 2018: uitbreiding naar Frankrijk
 • Begin 2019: 60 coaches in België, lancering in Frankrijk

Doelstellingen:

 • 100 coaches in België tegen eind 2019
 • 50 coaches in Frankrijk tegen eind 2019
 • 500 studenten ondersteund in 3 jaar


Posted in Entrepreneuriat.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *