30 juni 2017 510 woorden, 3 min. gelezen

Big Data en ethiek: hoe visualisering uw inspanningen kan tenietdoen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Aansluitend op ons eerste artikel over de Meetup Big Data en ethiek in Digityser op 15 juni 2017 willen we het vandaag hebben over een andere interessante presentatie, die tijdens ditzelfde evenement werd gegeven door Leenke De Donder. Leenke behandelde een aspect […]

Aansluitend op ons eerste artikel over de Meetup Big Data en ethiek in Digityser op 15 juni 2017 willen we het vandaag hebben over een andere interessante presentatie, die tijdens ditzelfde evenement werd gegeven door Leenke De Donder.

Leenke behandelde een aspect waarvan het belang, volgens ons, helemaal wordt onderschat door de data scientists en andere mensen die beroepsmatig met Big Data bezig zijn: de visualisering. Er wordt veel tijd en inspanning gestoken in het verzamelen van gegevens, de schoonmaak ervan (kwaliteit van de gegevens) en het meest effectieve algoritmische ontwerp. Maar maken wij ons ongerust over de wijze waarop al deze inspanningen zichtbaar worden gemaakt voor de gebruiker?  Vormt de visualisering, integraal onderdeel van de gebruikerservaring, een aanvulling op de gedane inspanningen of schaadt zij daarentegen de waarde van het datgene wat vooraf gebeurt?

In haar voordracht (en prachtige slides, zie hieronder toonde Leenke dat een slechte visualisering inderdaad uw inspanningen kan tenietdoen en selectieve boodschappen kan sturen naar de gebruikers. Uiteindelijk zijn data sciences en algoritmes er om waarde te creëren voor de gebruiker, niet om die waarde te vernietigen, niet?

Vooral het gedeelte gewijd aan manipulatie van grafieken heeft onze aandacht getrokken; Leenke toonde aan hoe cijfers, assen en schalen gemanipuleerd kunnen worden om de gebruiker op het foute been te zetten. Wie zou er van een dergelijk proces gebruik willen maken? “Politici” natuurlijk.

Een ander interessant voorbeeld waren de infografieken en vooral een kaart van jihadisten in België, die werd gepubliceerd in een krant (zie dia 23 hieronder). Volgens Leenke was die kaart uiterst simplistisch wat zich op haar werkveld vertaalde in geschokte reacties van mensen die de kaart raadpleegden. Zelfs als de gegevens juist zijn, is de wijze waarop ze worden gevisualiseerd niet onschadelijk en moet rekening gehouden worden met de impact op de toeschouwer. Hoe reageren de mensen? Wat is de perceptie? Geeft de visualisering een waarheidsgetrouw beeld van de gegevens of is ze partijdig?

Dat bracht ons naar het derde deel van de voorstelling van Leenke: transparantie. We hebben het tijdens deze meetup “Big Data en ethiek” veel over transparantie gehad. De gesprekken gingen vooral over het aspect van transparantie bij de gegevensverzameling en –verwerking; veel minder over de wijze om verkregen resultaten in beeld te brengen. Leenke onderstreept terecht dat het voor de gebruiker essentieel is om de gegevens te “zien” die werden gebruikt om de visuele voorstelling te maken. Transparant zijn is dus ook toegang geven tot de gegevens waarvan u gebruikt maakte (net zoals een universitaire onderzoeker het zou doen om het onafhankelijke karakter en de correctheid van zijn resultaten te bevestigen). Leenke had een originele oplossing: de visuele voorstelling en de gebruikte gegevens met elkaar verbinden (in vorm van een dataset).

Als het thema van transparantie bij Big Data u interesseert, kunnen we u de volgende artikelen op onze blog aanraden: over respectvolle algoritmesde volgende revolutie is de transparantiede transparantie in gerichte reclame (Frans).

Leenke De Donder presentatie op Meetup Big Data en Ethiek in DigitYser Brussel 15 juni 2017 van RTBF (Engels).



Posted in big data, Innovation, Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *