6 maart 2024 927 woorden, 4 min. gelezen

Wat verwachten klanten van winkels in stadscentra? [Enquête]

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
In dit artikel vindt u de bevindingen van een onderzoek naar de verwachtingen van consumenten ten aanzien van winkels in stadscentra. Hoewel winkels in stadscentra nog steeds populair zijn bij consumenten, worden er ook enkele problemen benadrukt.

Een enquête uitgevoerd in Frankrijk biedt ons een dieper inzicht in de rol van winkels in stadscentra en de dynamiek van de detailhandelsmarkt. Dit onderzoek werpt tevens licht op de impact van overheidsbeleid op mobiliteit en de aantrekkelijkheid van stadscentra.

Neem contact op met het marketingbureau IntoTheMinds

Belangrijke cijfers

  • 73% van de consumenten winkelt minstens één keer per week in winkels in stadscentra.
  • 52% van de klanten heeft een speciale band met een of meer winkeliers in hun buurt.
  • 54% van de respondenten vreest dat winkels in stadscentra gedoemd zijn om te verdwijnen.
  • 83% van de deelnemers aan de enquête is van mening dat lokale overheden meer initiatieven moeten nemen om de detailhandel in stadscentra te ondersteunen.
  • 62% van de consumenten vindt dat de prijzen in winkels in stadscentra buitensporig hoog zijn.
  • 67% van de klanten is er voorstander van om auto’s in het weekend uit het stadscentrum te weren.
  • 78% van de respondenten bezoekt de bakkerij/banketbakkerij het meest van alle levensmiddelenwinkels in het stadscentrum.
  • 71% van de ondervraagden zou graag toegang hebben tot grote winkelketens zoals Ikea, Leroy Merlin en Decathlon in het stadscentrum.
  • 75% van de consumenten zou geïnteresseerd zijn in “fygitale” diensten, zoals Collect&Go walk-in in stadscentra.
  • 95% van de klanten vindt dat winkels in stadscentra essentieel zijn voor het leven in de buurt, waarbij de nadruk ligt op hun rol in het creëren van sociale banden (91%) en het vereenvoudigen van het dagelijks leven (94%).

Het belang van winkels in stadscentra - stadscentrum

Het belang van winkels in stadscentra

Uit de enquêteresultaten blijkt duidelijk dat de deelnemers een sterke voorkeur hebben voor winkels in stadscentra. Dit is bemoedigend nieuws voor zowel de winkels zelf als voor de stadscentra. De consumenten tonen een duidelijke afkeer van e-commerce. Ze hechten waarde aan menselijk contact, wat prominent naar voren komt in de enquêteresultaten. Meer dan de helft van de respondenten (52%) geeft aan een speciale band te hebben met een of meerdere winkeliers in hun buurt.

Deze gehechtheid uit zich ook in de zorgen over het verdwijnen van winkels in stadscentra. Meer dan de helft van de respondenten (54%) vreest dat deze winkels ten onder zullen gaan, terwijl 83% van mening is dat gemeenten hen meer steun zouden moeten bieden.

paradox van de auto - winkels in het stadscentrum

De paradox van de auto in het stadscentrum

Ongeveer 44% van de Franse bevolking verkiest reizen met de auto naar stedelijke centra. Van deze groep pleit 79% voor meer parkeergelegenheid, een standpunt dat wordt gedeeld door 71% van de totale bevolking. Tegelijkertijd steunt 67% van de respondenten het idee om autoverkeer uit stadscentra te weren tijdens het weekend, waarbij 59% van de automobilisten het hiermee eens is. Bovendien geeft 68% van de bevolking de voorkeur aan LEZ’s (Low-Emission Zones), waar de meest vervuilende voertuigen niet welkom zijn, om deze kwestie te benadrukken.

We zien een dus eerder paradoxale situatie. Aan de ene kant geven klanten in stadscentra de voorkeur aan het gebruik van de auto. Aan de andere kant steunen ze echter beperkende maatregelen of zelfs een volledig verbod op autoverkeer. Is er hier geen sprake van enige tegenstrijdigheid? Realiseren klanten zich dat hun gedrag niet in lijn is met hun idealen? Ongetwijfeld weerspiegelt de reactie van de respondenten op mobiliteitskwesties tot op zekere hoogte de toenemende druk om auto’s minder ruimte te geven in de openbare ruimte vanwege ecologische overwegingen.

Wat deze situatie nog verder paradoxaal maakt is dat de enquête aantoont dat hoge kosten en toegangsproblemen de belangrijkste hindernissen vormen om winkels te bezoeken (41% van de respondenten). Dit resulteert in 43% van de inwoners die pleiten voor verbeterde toegangs- en parkeermogelijkheden. Alsof dat nog niet genoeg is, verwacht 66% dat winkels in stadscentra gratis parkeergelegenheid bieden.

Met andere woorden, klanten willen de toegang tot het stadscentrum beperken en minder auto’s zien, zolang het maar niet hun eigen auto is.

winkels in het stadscentrum

Hoe kunnen we winkels in stadscentra nieuw leven inblazen?

Aangezien het stadscentrum in de loop der jaren minder populair is geworden onder winkelend publiek, is het duidelijk dat het nieuw leven ingeblazen moet worden. Gezien de mobiliteitsproblemen die eerder zijn genoemd, is een strikt restrictief beleid waarschijnlijk niet de ideale oplossing. Toch biedt het onderzoek ook belangrijke overwegingen voor de winkeliers zelf.

50% van de respondenten verwacht meer commerciële aanbiedingen of loyaliteitsprogramma‘s. Dit is de belangrijkste vraag van de consument. Het weerspiegelt natuurlijk de problemen van koopkrachtverlies. Dit zagen we ook in een ander onderzoek over digitalisering in winkels. In 2024 is de grootste zorg van de consument het behoud van zijn koopkracht. Alle retailkwesties, zelfs die met betrekking tot innovatie, worden nu via dit perspectief bekeken.

Bij het onderzoeken van welk aspect van de klantervaring het meest belangrijk is, geeft 57% van de respondenten aan dat de prijs cruciaal is. Opnieuw wordt hierbij het perspectief van de koopkracht benadrukt. Dit is des te opmerkelijker (en brengt ons bijna tot een paradox), gezien het feit dat de klantervaring veel meer omvat dan alleen de prijs.

autonome winkels in het stadscentrum

Autonome winkels, zoals Carrefour Flash (Parijs), die niet meer bestaat, worden niet unaniem gesteund.

Niet iedereen is voorstander van de autonome winkel

Als één van de manieren om stadscentra nieuw leven in te blazen, werd in de enquête getest op het concept van de autonome winkel. We hebben dit onderwerp al verschillende keren aangehaald op deze blog, met name tijdens ons bezoek aan Carrefour Flash. Carrefour Flash was een kortstondig experiment in hartje Parijs waar Carrefour al snel mee stopte.

De reacties op de vraag “Vindt u dat autonome winkels een plek moeten hebben in stadscentra?” zullen u niet verrassen. De reacties zijn namelijk afhankelijk van leeftijd. Terwijl 63% van de 65-plussers geen voorstander is van autonome winkels in stadscentra, geldt dit slechts voor 22% van de 18-24-jarigen.Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *