4 oktober 2019 706 woorden, 3 min. gelezen

Zijn jongeren digitaal vaardiger dan hun ouders?

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Ik beleefde enorm veel plezier aan de Keynote van Esther Hargittai (Polytechnische school Zürich) op de tweede dag van de RecSys 2019-conferentie in Kopenhagen (Engelse site). Haar presentatie over de ongelijkheid tussen individuen in de digitale wereld was briljant en […]

Ik beleefde enorm veel plezier aan de Keynote van Esther Hargittai (Polytechnische school Zürich) op de tweede dag van de RecSys 2019-conferentie in Kopenhagen (Engelse site). Haar presentatie over de ongelijkheid tussen individuen in de digitale wereld was briljant en zat vol met humor.
Dus moest ik wel een artikel voorbereiden over een onderwerp dat belangrijker is dan ooit: onze digitale vaardigheden. Waar hangen ze vanaf? Hoe worden ze gemeten? Hoe kunnen we ze beïnvloeden?
Al deze en vele andere vragen werden behandeld in een onderhoudende keynote die ook verschillende mythen ontkrachtte. In het artikel van vandaag stel ik voor om een hardnekkige generatiemythe aan te kaarten, namelijk dat jongeren begaafder zijn in technologie dan volwassenen.
Zoals u zult ontdekken, is de werkelijkheid veel genuanceerder en het stelt me gerust dat niet alles verloren is voor de oudere generatie (waar ik deel van uitmaak). Ik verwijs in dit verband ook naar de boodschap van hoop die ik begin dit jaar wilde overbrengen, namelijk over vaardigheden die vermijden dat u wordt vervangen door kunstmatige intelligentie.

Hoe kunnen we de digitale vaardigheden van individuen meten?

In haar laatste boek (‘Internet Skills and Why They Matter’ uit 2019, Engelse site) ontkrachten Eszter Hargittai en Marina Micheli deze mythe, die sterk verankerd is in onze postmoderne samenlevingen.
Hoe kunnen we de digitale vaardigheden van individuen beoordelen, vraagt u? Allereerst moeten we definiëren wat deze digitale vaardigheden zijn en dat is precies het uitgangspunt voor het werk van de twee auteurs die een kwantitatieve vragenlijst gebruiken voor de evaluatie van:

  • de kennis van de respondent over de mogelijkheden van digitale hulpmiddelen
  • de doeltreffendheid van digitale communicatie met anderen
  • het vermogen om informatie op te zoeken en te beoordelen
  • het vermogen om online hulp te zoeken
  • het vermogen om inhoud te creëren en te delen
  • het begrijpen en aanpassen van privacy-instellingen
  • het vermogen om veilig te blijven op het internet
  • het vermogen om de online reputatie te bewaren
  • de kennis om te gaan met een overdaad aan informatie
  • het begrip hoe algoritmen invloed hebben op wat er zichtbaar is op het internet

De digitale vaardigheden van individuen zijn niet leeftijdsgebonden

Onderstaande grafiek toont de evaluatie van de digitale vaardigheden (ordinaten) op basis van leeftijd (abscis). Zoals u kunt zien, is het moeilijk om een trend te zien, laat staan een correlatiecoëfficiënt te berekenen. Deze grafiek weerlegt daarom de generatiemythe waarover we het in de inleiding hadden: jongeren zijn statistisch niet meer begaafd dan hun ouders in de digitale wereld.

Resultaten van een studie gepresenteerd door Esther Hargittai (Polytechnische school Zürich), die de digitale vaardigheden van individuele personen op basis van hun leeftijd weergeeft. De puntenwolk laat niet toe om een correlatie tussen de twee variabelen te bepalen. Er is dus geen verband tussen leeftijd en digitale vaardigheden.

Waarvan zijn digitale vaardigheden afhankelijk?

Het antwoord op deze vraag is een van de onderzoeksgebieden van Esther Hargittai. Er is dus niet één antwoord, maar meerdere antwoorden (zoals vaak in de academische wereld). Met andere woorden, onze digitale vaardigheden zijn het resultaat van de invloed van meerdere factoren. Het sociaaleconomische niveau speelt hierbij een belangrijke rol. Dit onderwerp valt buiten het onderwerp van dit korte artikel, dus ik wil alleen reageren op de onderstaande grafiek. De digitale vaardigheden worden hier weergegeven op basis van de sociaaleconomische status van de respondent en er is duidelijk een correlatie tussen deze status en de gevolgen. De verschillen tussen de verschillende statusniveaus verdwijnen niet na verloop van tijd. De enquête werd in de loop der tijd herhaald (eerste enquête in 2009, tweede enquête in 2012 en laatste enquête in 2016) en de resultaten laten duidelijk dezelfde verschillen zien.

Resultaten van een studie uitgevoerd door Esther Hargittai over de relatie tussen digitale vaardigheden en sociaaleconomisch niveau. De drie curven vertegenwoordigen de drie opeenvolgende studies die in 2009, 2012 en 2016 werden uitgevoerd.

Tot slot

Tot slot wil ik u eraan herinneren dat de personen achter het onderzoek allerlei soorten activiteiten kunnen hebben, ook die van ondernemer. Als we weten dat digitale activiteiten een centraal aspect zijn van de groei en overleving van bedrijven, begrijpen we hoe essentieel het is om ondernemers met de minst digitale vaardigheden op te leiden. Het voortbestaan van bedrijven hangt ervan af.Posted in Onderzoek.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *