11 oktober 2017 594 woorden, 3 min. gelezen

Naar een Europees onderwijsplan voor algoritmen en Big Data

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Op 6 oktober 2017 werd ik door de Eurovision Academy (Engels) uitgenodigd om de Algemene Vergadering, die dit jaar plaatsvond in Vilnius (Litouwen), af te sluiten met een presentatie. De Eurovision Academy is de afdeling binnen de Europese Radio-unie (ERU) […]

Op 6 oktober 2017 werd ik door de Eurovision Academy (Engels) uitgenodigd om de Algemene Vergadering, die dit jaar plaatsvond in Vilnius (Litouwen), af te sluiten met een presentatie. De Eurovision Academy is de afdeling binnen de Europese Radio-unie (ERU) die verantwoordelijk is voor de opleiding van de werknemers van haar leden (openbare media) en ervoor zorgt dat alle leden toegang hebben tot de meest recente technieken, informatie en cursussen om zo bij te dragen tot de ontwikkeling van de werknemers. Het geleverde werk is opmerkelijk en dankzij hen hebben innovatieve technieken zoals Design Thinking (Frans) zich kunnen verspreiden over de omroepsector, wat heeft bijgedragen aan de veranderingen die deze sector nodig heeft. Ik kan aanbevelen om hun vorming (Engels) over dit onderwerp te bekijken.

Ik had het voorrecht de conferentie te mogen afsluiten en koos ervoor een thema dat mij nauw aan het hart ligt, algoritmen en Big Data, te combineren met de missie van de Eurovision Academy, namelijk de vorming. Het probleem dat ik wilde behandelen, ging dan ook over de opleiding van jongeren in algoritmen als middel om online informatie te zoeken. Zoals ik al op vele andere conferenties had toegelicht, zijn we omringd met technologieën die gebruik maken van algoritmische instrumenten. Als u dit artikel leest, komt dat omdat u er waarschijnlijk sporen van hebt gevonden in een zoekmachine. Een zoekmachine is niets meer dan een uiterst verfijnd aanbevelingsalgoritme. Het adviseert, op basis van uw verbruiksgeschiedenis en andere variabelen (zoals uw locatie), over de meest relevante inhoud voor u. Deze instrumenten niet gebruiken kan uiterst frustrerend zijn, zoals ikzelf mocht ervaren. Omdat aanbevelingsalgoritmen alomtegenwoordig zijn en onmisbaar zijn geworden, heb ik uitgelegd waarom het even belangrijk is om onze medeburgers te leren hoe ze deze hulpmiddelen kunnen gebruiken.

Ik maakte gebruik van de onderzoeksresultaten van Kahan (2015) (Engels) om aan te tonen hoe overtuigingen en culturele aspecten zelfs de meest intelligente mensen kunnen beïnvloeden (de resultaten van Kahan zijn eigenlijk zo belangrijk dat ik er over nadenk een specifiek artikel over dit onderwerp te schrijven). In het kort: Kahan (2015) toonde aan dat politieke of religieuze overtuigingen de mens zodanig beïnvloedden dat ze verkeerde antwoorden gaven op vragen als:…

  • De mens, zoals we die nu kennen, is ontstaan uit vroegere diersoorten. (Juist /fout)
  • Warmt de aarde vooral op (a) wegens menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen of (b) wegens natuurlijke trends?

De openbare media, die het belang van de samenleving dienen, zijn bedoeld om mensen voor te lichten en ervoor te zorgen dat juiste informatie wordt verspreid om het democratisch debat te ondersteunen. Hoewel 2000 jaar te laat kan zijn om argumenten van religieuze aard tegen te gaan (hoewel de theorie van Darwin’s evolutie oneindig veel waarschijnlijker is dan die van de creationisten), is er nog tijd om ervoor te zorgen dat onze medeburgers de positieve en negatieve aspecten van algoritmen begrijpen en worden opgeleid om ze goed mogelijk in hun eigen belang te gebruiken.

Deze educatieve missie is essentieel, omdat kunstmatige intelligentie en algoritmen steeds meer een plaats in ons digitale leven innemen. Zoveel mogelijk mensen opleiden is ervoor zorgen dat ze:

  • op doeltreffende wijze de informatie vinden die ze zoeken en zo beter geïnformeerd zijn
  • de bekende filterbubbels vermijden (voor meer informatie over dit onderwerp, zie dit artikel over filterbubbels en dit andere over het bestaan van filterbubbels)
  • gemakkelijk het overvloedige “fake news” op het internet vermijden

Ik stel deze presentatie graag ter beschikking aan iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp (zie hieronder) en ik nodig u uit om uw mening te geven.

 

 Posted in Diverse.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *