De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

Een nieuwe methode om start-ups te financieren (Deel 1)

Share This Post On

Het onderwerp van financiering van de groei wordt regelmatig besproken op onze blog; gewoon omdat het een probleem is waarmee veel start-ups worden geconfronteerd en het iets is dat zij niet altijd kunnen oplossen. Vandaag hebben we een interview met Jean Carvajal, voorzitter-oprichter van Investbook. Investbook is het eerste Franse platform van crowdfunding goedgekeurd door de MFA voor de belegging in obligaties. Enerzijds kunnen bedrijven zich hiermee financieren via obligatielening en anderzijds kunnen investeerders zich inschrijven op obligaties van Franse bedrijven met aantrekkenlijke winsten.

IntoTheMinds : De banken zijn terughoudend. Dat is niet nieuws. Er kwam de voorbije jaren daarom een financiering op basis van “crowdfunding”. Wat zijn de verschillende soorten crowdfunding die momenteel voor KMO’s beschikbaar zijn op de markt?

Jean Carvajal : In Frankrijk bestaan de belangrijkste soorten crowdfunding voor bedrijfsfinanciering, en met name voor KMO’s, uit twee hoofdgroepen: de effecten (aandelen en obligaties) en de lening.

 • De aandelen (eigen vermogen): bedrijven vormen hun kapitaal door de uitgifte van aandelen.
 • De obligaties (effecten op een lening): bedrijven maken een schuld door uitgifte van obligaties tegen een rente (coupons) en een aflossingsschema.
 • De lening, die sinds 1 oktober 2014 niet langer een bankmonopolie is. Bedrijven gaan een klassieke lening aan.

ITM : Welke voordelen geeft het systeem van crowdfunding door obligaties?

JC : Buiten crowdfunding geeft financiering van het bedrijfsleven via de uitgifte van obligaties veel voordelen, waaronder:

 • De bijeengebrachte middelen via obligatie-uitgifte zijn flexibel bruikbaar, het doel is de algemene behoeften van een bedrijf te financieren (General Corporate Purpose, zoals dikwijls beschreven in schuldcontracten). Somsquasi-eigen vermogen genoemd, dienen deze obligaties om alles van een onderneming te financieren (materiële en immateriële investeringen, exploitatie, personeelskosten, R&D enz ).
 • Deze wijze van financiering is niet-dilutief omdat de obligaties ‘sèche’ of ‘simple’ kunnen zijn zoals Investbook zegt, dit wil zeggen dat ze niet in aandelen kunnen worden omgezet. Sècha zijn ze een schuld, er is dus geen band met het maatschappelijk kapitaal: de aandeelhouders zijn dus niet dilutef.

De obligatielening biedt ook flexibiliteit en soepelheid:

 • Het is mogelijk een financiering aan te gaan zonder waarborg, pand op de activa en andere garanties.
 • De profilering van de schuld is specifiek voor elke maatschappij die, naargelang de behoeften, kan terugbetalen in gelijke annuïteiten of de eerste jaren met mindering.
 • De obligatielening biedt meer marktdiepte dan banken. Die kunnen limieten hebben, de obligatiemarkt heeft meer kredietverstrekkers. Het is uiteindelijk een diversificatie, essentieel voor de stabiliteit van de financiering van een onderneming, vooral wanneer de bankrelaties onder spanning staan of er regelmatig en weerkerend behoefte aan kasmiddelen zijn.

ITM : Hoe worden dossiers geselecteerd die aan beleggers worden aangeboden? Waarop let u in het bijzonder wanneer u het project van een KMO bestudeert?

JC : De geselecteerde dossiers worden aan een grondige analyse onderworpen. De analyse is zeer grondig en werkt op 3 niveaus:

 • Het menselijke aspect: regelmatige ontmoeting met leiders, bezoek aan kantoren en/of van de productiemiddelen, analyse van het bestuur en organisatiestructuur.
 • De extra-financiële aspect: analyse van de omgeving en van de mededinging, studie van het economische model, sterke en zwakke punten van de onderneming, het identificeren van risicofactoren.
 • De financiële analyse: analyse van de vroegere rekeningen, verhoudingen en het ondernemingsplan. We hebben ook een intern notitie- en stressmodel om het risicoprofiel van elke onderneming te meten.

Elk dossier wordt voorgelegd aan ons risicocomité dat de offertes van crowdfunding die we aan onze investeerders voorstellen valideert, bepaalt of verwerpt.  We kijken vooral naar de samenhang van de onderneming. De directeur, de organisatie, het management en de financiële resultaten die een coherent en duidelijk geheel moeten vormen, d.w.z. er mogen geen afwijkingen, onzekerheden of misverstanden zijn. Daarnaast staan wij positief tegenover gezonde ondernemingen, met een stabiele omzet,  resultaten die boven of tegen het gemiddelde liggen. Het belangrijkste is na te gaan of een onderneming de lening kan terugbetalen.

Tags:

Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas is de directeur van de marketing agentschap IntoTheMinds. Hij heeft speciaal interesse voor e-commerce, retail, HoReCa en supply-chain projecten. Hij is ook een onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt ook als coach voor meerde publieke organisaties. Hij verwelkomt Linkedin uitnodigingen : gelieve gewoon een paar woorden toe te voegen en uit te leggen waarom U wilt connecteren.

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *