26 april 2023 916 woorden, 4 min. gelezen

Diversiteit van de directiecomités van de 50 grootste Franse ondernemingen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
In een eerste onderzoek naar de diversiteit binnen 100 Franse directiecomités toonden wij aan dat 97,4% van de CEO’s blank was. Uit onze resultaten bleek ook dat Frankrijk niet bijzonder uitblonk op het gebied van genderdiversiteit. Vandaag onthullen we de […]

In een eerste onderzoek naar de diversiteit binnen 100 Franse directiecomités toonden wij aan dat 97,4% van de CEO’s blank was. Uit onze resultaten bleek ook dat Frankrijk niet bijzonder uitblonk op het gebied van genderdiversiteit. Vandaag onthullen we de resultaten van een analyse van de diversiteit binnen de 50 grootste Franse bedrijven. Dit onderzoek sluit ook aan bij ons onderzoek naar de diversiteit binnen de 50 grootste Amerikaanse bedrijven.

Neem contact op met het onderzoeksbureau IntoTheMinds

Statistieken over de 603 leden van de directiecomités van de 50 grootste Franse ondernemingen

 • 93,7% van de leden is blank
 • 25,7% van de leden zijn vrouwen
 • 100% van de CEO’s zijn blank
 • slechts 8% van de CEO’s zijn vrouwen
 • 9,1% van de HRD’s is van niet-Kaukasische etniciteit.
 • 10,7% van de CDO’s/CTO’s zijn van niet-Kaukasische etniciteit.
 • 52,3% van de HRD’s zijn vrouwen
 • 76,7% van de CFO’s zijn mannen
 • 32,1% van de CTO’s/CDO’s zijn vrouwen
 • slechts 2% is van Noord-Afrikaanse afkomst
 • slechts 1,2% is zwart (zowel mannen als vrouwen)

Inhound

 1. Methodologie
 2. Een probleem van etnische diversiteit in Franse directiecomités
 3. De belangrijkste posities gemonopoliseerd door blanken
 4. Genderdiversiteit in managementcomités: de drempel van 30% wordt niet gehaald.
 5. Conclusie


diversity in French executive committees (gender and ethnic diversity)

Klik hier om een versie in hoge resolutie te downloaden.Methodologie

In deze studie wilden wij de gender- en etnische diversiteit in de directiecomités van de 50 grootste Franse ondernemingen analyseren. We volgden dezelfde aanpak qua codering als beschreven in onze studie over de VS.

In tegenstelling tot de VS moesten wij een probleem van redundantie van sommige directiecomités oplossen. Sommige groepen omvatten namelijk ondernemingen die meermaals in de TOP50 voorkomen en dezelfde managers hebben. Om geen bias te introduceren, hebben wij deze comités niet als doublures of triples behandeld en ze vervangen door de ondernemingen die vanaf de 51e positie in de ranglijst staan.

Deze vervangingen betreffen de volgende bedrijven:

 • Bedrijven van de groep TotalEnergy
 • “Arcelormittal Atlantique Et Lorraine” en “Arcelormittal France”.
 • Carfuel en Carrefour
 • Airbus en Airbus Operations
 • Stellantis en PSA Automobiles

Uiteindelijk hebben wij het profiel van 603 personen in 50 directiecomités geanalyseerd.

diversiteit Franse directiecomités


Een probleem van etnische diversiteit in Franse directiecomités

La première chose qui saute aux yeux est le peu de diversité ethnique au sein des comités de direction des 50 plus grandes entreprises françaises. Ceci confirme donc les résultats que nous avions publiés sur une première série de 100 entreprises en France.

Nos résultats montrent en effet que sur les 603 personnes analysées, 565 sont caucasiennes (blanches): 422 hommes et 143 femmes. Les comités de direction des 50 plus grandes entreprises françaises sont donc blancs à 93,7% ce qui est largement supérieur à ce que nous avions calculé aux Etats-Unis (76,1%).

La situation est particulièrement “visible” en ce qui concerne la position de CEO : 100% des CEO’s sont blancs. La diversité ethnique au top des entreprises est loin de ce que nous avions pu observer aux Etats-Unis. Dans ce pays, 22% des CEO’s étaient non-blancs.

La France, pourtant une terre d’immigration, n’offre donc que peu d’opportunités aux personnes issues de l’immigration. Les maghrébins ne sont que 12 (2%) et les asiatiques 18 (3%). Quant aux personnes noires (Afrique subsaharienne), c’est bien simple, nous n’en avons trouvé que 5, soit à peine 1,1%.

Composition des comités de direction des 50 plus grandes entreprises françaises


De belangrijkste posities gemonopoliseerd door blanken

De zojuist gemaakte opmerking is bijzonder relevant voor de vier functies die wij in deze studie in detail hebben geanalyseerd:

 • CEO
 • CFO
 • HRD
 • CTO/CDO

De onderstaande tabel toont de verdeling voor elke functie naar etnische afkomst.

CEO CFO HDR CTO/CDO Andere functies
Kaukasisch (blank) 100,0% 95,3% 90,9% 89,3% 93,4%
Andere etnische origine 0,0% 4,7% 9,1% 10,7% 6,6%

Het is interessant op te merken dat de CFO-functie bijna net zo ongelijk is als in de VS. In de VS is 92% van de CFO’s blank. In Frankrijk loopt dit percentage op tot 95,3%.

Er is meer diversiteit onder HRD’s, aangezien 9,1% niet-blank is (in de VS is dat 16,3%).

Net als in de VS biedt de CTO/CDO-functie de meeste kansen aan mensen van niet-Kaukasische origine (niet-blanken). Iets meer dan 10% van de mensen in deze functie is van deze afkomst. Dit is echter nog steeds veel lager dan in de VS, waar dit percentage oploopt tot 36,8%.

diversiteit Genderdiversiteit


Genderdiversiteit in directiecomités: de drempel van 30% wordt niet gehaald

Uit onze eerste studie van 100 grote Franse ondernemingen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) bleek dat de drempel van 30% vrouwen in directiecomités reeds was bereikt. De situatie is anders voor de 50 grootste Franse bedrijven, waar het percentage vrouwen slechts 25,70% bedraagt.
We herinneren eraan dat Frankrijk wetgeving heeft aangepast om de drempel van 30% tegen 2026 te bereiken. Het gaat om de wet Rixain over de vervrouwelijking van directiecomités, die alleen van toepassing is op beursgenoteerde ondernemingen.

De situatie hangt echter sterk af van de functie. Terwijl vrouwen slechts 8% van de CEO’s vertegenwoordigen, stijgt dit percentage tot 52,3% voor de functie van personeelsbeheer. Terwijl dit percentage aanzienlijk lager is dan in de VS (81,4%), is de situatie verrassend genoeg omgekeerd voor de functie van CTO/CDO. Terwijl in de VS slechts 23,7% vrouwen zijn vertegenwoordigd, stijgt dit percentage in Frankrijk tot 32,1%.

CEO CFO HDR CTO/CDO Andere functies
Mannen 92,0% 76,7% 47,7% 67,9% 75,1%
Vrouwen 8,0% 23,3% 52,3% 32,1% 24,9%


Conclusie

Deze studie, die zich richt op de 50 grootste Franse bedrijven, brengt verschillende fundamentele lessen aan het licht:

 • De Franse samenleving blijft zeer ongelijk wat betreft de toegang tot managementfuncties in de grootste ondernemingen.
 • Deze ongelijkheid komt met name tot uiting in het gebrek aan etnische diversiteit: 100% van de CEO’s is blank, en in het algemeen is slechts 6,3% van de 603 onderzochte personen van niet-Kaukasische afkomst (d.w.z. niet-blank).
 • de directiecomités van de 50 grootste Franse ondernemingen hebben nog niet de drempel van 30% vrouwen bereikt die door de wet-Rixain is vastgesteld en die tegen 2026 moet worden bereikt.


Posted in Recherche.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *