28 februari 2023 1262 woorden, 6 min. gelezen Laatste update : 6 november 2023

Diversiteit aan de top: een onderzoek naar Amerikaanse directiecomités

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Diversiteit is een vereiste geworden in grote ondernemingen. De raad van bestuur weerspiegelt deze beloften van gelijkheid. In een reeks onderzoeken wij de situatie in verschillende landen. Vandaag beginnen we met de Verenigde Staten. In deze eerste analyse onthullen wij […]

Diversiteit is een vereiste geworden in grote ondernemingen. De raad van bestuur weerspiegelt deze beloften van gelijkheid. In een reeks onderzoeken wij de situatie in verschillende landen. Vandaag beginnen we met de Verenigde Staten. In deze eerste analyse onthullen wij de situatie van de 50 grootste Amerikaanse bedrijven op het vlak van gendermix en etnische vertegenwoordiging. U vindt er ook een niet-gepubliceerde infographic die u kunt hergebruiken. Deze analyse kan worden vergeleken met die over vrouwelijk ondernemerschap.

Contact opnemen met IntoTheMinds

Statistieken over de raden van bestuur in de 50 grootste Amerikaanse bedrijven

 • 76,1% van de leden van het directiecomité is blank (Kaukasisch)
 • 70,8% van de leden van het directiecomité zijn mannen
 • 54,2% van de bestuursleden zijn blanke mannen
 • 21,9% van de bestuursleden zijn blanke vrouwen
 • 82% van de CEO’s zijn mannen
 • 78% van de CEO’s is blank (Kaukasisch)
 • 84% van de CFO’s zijn mannen en 92% is blank
 • 81,4% van de HR-managers zijn vrouwen
 • Arabieren zijn het minst vertegenwoordigd in de directiecomités van de 50 grootste Amerikaanse bedrijven (1,3% mannen en 0% vrouwen)
 • Het hoogste percentage niet-blanken bevindt zich in de CTO-functie (36,8%).
 • Slechts één bedrijf (Berkshire) heeft alleen mannen in de raad van bestuur.
 • Slechts 2 bedrijven voldoen aan of overtreffen de gendergelijkheid: AmerisourceBergen en Fannie Mae.
 • 5 bedrijven hebben alleen blanken in hun directiecomité (Amazon, AmerisourceBergen, Dell, Exxon, Marathon).
 • AmerisourceBergen is het bedrijf met het hoogste percentage vrouwen (4 vrouwen voor 3 mannen, d.w.z. 57,1%).

Inhoud


results résultats

Methode

In deze eerste studie analyseerden wij de situatie van de 50 grootste Amerikaanse ondernemingen (Engelse site) op het vlak van kapitalisatie. Vervolgens onderzochten wij de raden van bestuur één voor één vanuit het oogpunt van:

 • geslacht
 • etniciteit

Wij codeerden:

 • alle leden van de raad van bestuur
 • 4 specifieke functies: CEO, CFO, HRD, CTO/CDO

Elke codering werd dubbel gecontroleerd. Wanneer de etniciteit niet duidelijk was, zochten wij online informatie over de persoon om onze beslissing te objectiveren. Wanneer de CTO/CDO-functie niet duidelijk was aangegeven, controleerden wij de functiebeschrijvingen om na te gaan of een persoon verantwoordelijk was voor de technologische aspecten. In de meeste gevallen was dit de CIO (Chief Information Officer).

Vervolgens hebben wij de gegevens op een innovatieve manier gevisualiseerd (zie hieronder). Een versie in hoge resolutie versie vindt u hier.

infographics on the diversity (gender and ethnicity) among the TOP50 US firms


De grootte van raden van bestuur in de VS: een wereld van verschillen!

De eerste bevinding van deze studie is dat de raden van bestuur van grote Amerikaanse bedrijven sterk in omvang variëren. Ze variëren van 5 personen bij Berkshire tot 45 personen bij Costco. Het gemiddelde bedraagt 15 leden.

Zoals u in de onderstaande grafiek ziet, ligt de norm rond de tien leden, waarbij de meest vertegenwoordigde omvang twaalf is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Apple of Pfizer. De zeer grote raden van bestuur.

 


Evenwicht tussen mannen en vrouwen in Amerikaanse raden van bestuur

De eerste maatstaf die we bekeken was genderdiversiteit. Dit is een zeer belangrijk onderwerp, waarvan de realiteit verschilt per land … en per wetgeving. Hoewel de Europese Commissie pas in oktober 2022 een wetgeving over dit onderwerp aannam, zijn landen veel verder dan andere (zie onderstaande tabel).

Land Jaar van invoering van de wet op gendergelijkheid in bestuursorganen Streefpercentage
Duitsland 2015 30%
Oostenrijk 2017 30%
België 2011 33,33%
Spanje 2007 40%
Frankrijk 2011 40%
Griekenland 2020 25%
Italië 2011 40%
Nederland 2011 30%
Portugal 2017 33,33%

Hoe zit het met de Verenigde Staten?

Wij stellen vast dat de 753 leden van de 50 onderzochte raden van bestuur bestaan uit:

 • 29,2% vrouwen (220)
 • 70,8% mannen (533)

Het percentage vrouwen in Amerikaanse raden van bestuur nadert daarmee de 30% die in verschillende Europese landen het doel is.

Zeven bedrijven halen of overschrijden de meest ambitieuze doelstelling van 40%. Slechts 2 bedrijven halen pariteit:

 • Fanny Mae: 50%
 • AmerisourceBergen: 57%

Wij stellen vast dat het percentage vrouwen ook verschilt naar gelang de bedrijfstak. Sommige sectoren lijken conservatiever dan andere. De resultaten moeten echter genuanceerd, aangezien het aantal bedrijven in sommige sectoren soms erg klein is. In de TOP50-autobedrijven bijvoorbeeld (Ford en General Motors) bedraagt het aandeel vrouwen slechts 18,5%. In de farmaceutische industrie daarentegen heeft 42,9% van de bedrijven op de ranglijst vrouwen in hun raad van bestuur (AmerisourceBergen, Walgreens Boots Alliance, Johnson & Johnson, Pfizer).

De gemiddelden voor de andere sectoren zijn als volgt:

 • Detailhandel (7 bedrijven): 26,3%
 • Technologie (6 bedrijven): 29,9%
 • Olie (5 bedrijven): 26,9%
 • Gezondheid (8 bedrijven): 29,7%

De olie-industrie lijkt het meest conservatief van allemaal, met slechts 9,6% niet-blanke leden.


Etnische vertegenwoordiging in Amerikaanse raden van bestuur

Voor dit onderdeel onderzochten wij de etniciteit van de 753 leden en deelden hen in een van de volgende categorieën:

 • Blank
 • Zwart
 • Aziatisch
 • Arabisch
 • Hispanic

Niet verrassend zijn blanke mannen en vrouwen het meest vertegenwoordigd. Van de bestuursleden bestaat 54% uit blanke mannen en 22% uit blanke vrouwen. Minder dan een kwart van de Amerikaanse bestuursleden zijn dus niet-blanken. De zwarte minderheid heeft iets minder dan 10% van de zetels in handen, gevolgd door Aziaten (9%), Hispanics (4%) en Arabieren (2%).

Sommige ondernemingen vallen op door de vertegenwoordiging van etnische minderheden:

 • Lowe’s: 44,4%
 • Alfabet: 42,3%
 • Pfizer: 41,7%
 • Citigroup: 41,2%.
 • The Home Depot: 40%
 • Procter & Gamble: 40%

Andere hebben daarentegen geen vertegenwoordigers van etnische minderheden in hun raad van bestuur, zoals:

 • Amazon
 • Exxon Mobil
 • AmerisourceBergen
 • Marathon Petroleum
 • Dell Technologies

 

gender and ethnicity distribution among executive committees in USA

De analyse per bedrijfstak werpt ook hier licht op het mogelijke conservatisme van bepaalde activiteiten. Zoals voorheen geven wij alleen cijfers voor sectoren met ten minste 2 vertegenwoordigers.

De olie-industrie lijkt het conservatiefst van allemaal, met slechts 9,6% niet-blanke leden. In de transportsector (UPS, FedEx) daarentegen is 1/3 van de bestuursleden niet-blank.

De gemiddelden van niet-Kaukasische leden voor de andere sectoren zijn als volgt:

 • Detailhandel (7 bedrijven): 22,2%
 • Technologie (6 bedrijven): 26,2%
 • Farma (4 bedrijven): 23,8%
 • Gezondheid (8 bedrijven): 25,2%

Gender en etnische vertegenwoordiging in de belangrijkste functies

Wij bekeken willekeurig 4 specifieke functies binnen de raden van bestuur:

 • CEO
 • CFO
 • HR-manager
 • CTO/CDO

Voor elk van hen geven wij een analyse op basis van geslacht en etniciteit.

Vertegenwoordiging van vrouwen in de belangrijkste functies

De eerste bevinding is dat twee posities resistent zijn voor vrouwen: CEO en CFO. De positie van CFO is zelfs meer gesloten voor vrouwen dan de positie van CEO. Van de CEO’s is 18% vrouw en van de CFO’s slechts 16%.
Voor de positie van HRD is dit precies omgekeerd. Hier vinden we 81,4% vrouwen. Sommige clichés zijn zeker moeilijk te doorbreken.

De CTO/CDO-functie, met haar sterke technische connotatie, biedt een meer uitgesproken gendermix. Technische vaardigheden gaan ongetwijfeld boven geslacht, wat verklaart waarom het percentage vrouwen in deze functie 23,7% bedraagt.

CEO CFO HDR CTO/CDO
Mannen 82,0% 84,0% 18,6% 76,3%
Vrouwen 18,0% 16,0% 81,4% 23,7%

Etnische vertegenwoordiging in de belangrijkste functies

Wat de etniciteit betreft, zijn de resultaten voor de belangrijkste functies van het directiecomité weinig verrassend. CEO’s zijn voor 78% blank en CFO’s voor 92%. CTO’s/CDO’s zijn etnisch het meest divers: 36,8% van de door ons onderzochte personen is niet van blanke afkomst. 21% van de CTO’s/CDO’s is van Aziatische afkomst, wat symptomatisch is voor het overwicht van dit continent (China, India) op digitaal en technologisch gebied.

 

CEO CFO HDR CTO/CDO
Kaukasisch
(blank)
78,0% 92,0% 83,7% 63,2%
Niet-Kaukasisch (niet-blank) 22,0% 8,0% 16,3% 36,8%

 


Conclusies

Een analyse van de raden van bestuur van de 50 grootste Amerikaanse ondernemingen levert een interessante analyse op van de etnische en gendervertegenwoordiging.
Aan het hoofd van deze 50 grootste ondernemingen staat iets minder dan 30% vrouwen.

Wat de etnische vertegenwoordiging betreft, is er echter ruimte voor verbetering, aangezien 76% van de leden van de raden van bestuur blank is. Deze ondervertegenwoordiging is vooral zichtbaar in de belangrijkste functies (CEO, CFO, HRD), die overwegend blank zijn (respectievelijk 78%, 92% en 83,7%). De technologiefunctie (CTO/CDO) staat meer open voor meer diverse profielen: meer dan een derde van de vertegenwoordigers ervan komt uit andere gemeenschappen.

Tot slot blijkt uit de analyse per bedrijfstak een zeker conservatisme.  Zo telt de olie-industrie slechts 9,6% niet-blanke managers en de auto-industrie slechts 18,5% vrouwen.Posted in Recherche.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *