23 oktober 2019 589 woorden, 3 min. gelezen

Studie: evolutie van de bedrijfsfaillissementen in Frankrijk

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
19 jaar aan statistieken over de oprichting en faillissementen van bedrijven in Frankrijk: dat is wat we u vandaag als analyse voorstellen. In dit artikel geven wij u de mogelijkheid om de evolutie van bedrijfsfaillissementen te onderzoeken, per departement, van […]

19 jaar aan statistieken over de oprichting en faillissementen van bedrijven in Frankrijk: dat is wat we u vandaag als analyse voorstellen. In dit artikel geven wij u de mogelijkheid om de evolutie van bedrijfsfaillissementen te onderzoeken, per departement, van 2000 tot 2018. Nadat we eerder al de meest dynamische departementen behandelden, is het nu tijd om de dynamiek van de bedrijfsvernietiging te onderzoeken.

Zoals gewoonlijk is al ons werk voor iedereen beschikbaar in onze rubriek Tableau Public (Engelse site) Daar kunt u het Tableau-bestand en de gebruikte gegevensbronnen downloaden.

Samenvatting

Methodologie

Voor dit werk hebben we twee gegevensbronnen van INSEE (Franse site) gebruikt:

  • de geschiedenis van startende bedrijven per departement en het soort bedrijf. Het is dezelfde dataset als die we gebruikten om het Sankey diagram op onze website te maken.
  • de geschiedenis van bedrijfsfaillissementen per departement

Dit maakte het ons mogelijk een index te maken die de balans van falingen en oprichtingen weergeeft. Dit is de verhouding ‘bedrijfsfaillissementen/opgestarte bedrijven’.

Als u het Tableau-bestand downloadt, zult u merken dat wij 2 bijkomende datasets hebben gekoppeld. Aan de hand van bevolkingsgegevens konden we het oprichtingspercentage per hoofd van de bevolking berekenen. Die over inkomsten zal later worden geëxploiteerd.

De situatie is sinds 2000 verbeterd, maar niet voor micro-ondernemers

évolution du ratio défaillances / créations d'entreprises en France depuis 2000

Evolutie in de tijd van de verhouding tussen het aantal faillissementen en het aantal startende ondernemingen. De algemene situatie is sinds 2000 verbeterd (de verhouding neemt gestaag af, zie de grafiek rechts). Voor micro-ondernemers (linkse grafiek) neemt de verhouding toe, wat wijst op een verslechterende situatie.

Wat we uit ons onderzoek onthouden is dat de situatie voor de Franse economie sinds 2000 gestaag is verbeterd. De verhouding tussen het aantal faillissementen van bedrijven en het aantal startende bedrijven neemt over het geheel genomen voortdurend af. De verhouding tussen het aantal faillissementen en het aantal opgestarte bedrijven daalt immers voortdurend. De ratio was in 2008 logischerwijs weer gestegen en bereikte in 2010 een dieptepunt, waarna ze geleidelijk weer steeg tot 2015. Op de lange termijn is er echter duidelijk sprake van een verbetering.

Niettemin kan worden vastgesteld dat de situatie verschilt naar gelang van het soort onderneming. Op de grafiek hiernaast ziet u bijvoorbeeld dat als de verhouding voor bedrijven in het algemeen sterk afneemt, deze voor micro-ondernemers toeneemt. De dynamiek is dus fundamenteel anders en daarom kan worden geconcludeerd dat de situatie voor micro-ondernemingen verslechtert.

Niet alle regio’s zijn gelijk wat betreft bedrijfsfaillissementen

défaillances d'entreprises en France par département en 2018

Kwartiele weergave van bedrijfsfaillissementen in Frankrijk in 2018

Uit onze analyse blijkt ook dat niet alle regio’s gelijk zijn wat betreft de verhouding tussen oprichting en faling.

Een weergave per kwartiel maakt het mogelijk om zicht te krijgen op de dynamiek die inherent is aan elk departement. Voor oprichtingen en falingen (voorbeeld de falingssituatie in 2018 hiernaast) merkt u dat de Franse departementen in de loop der tijd min of meer in hetzelfde kwartiel blijven.

De verhouding ‘falingen/oprichtingen’ geeft een heel ander beeld van de situatie. Als u naar de onderstaande animatie kijkt, zal u merken dat de variaties veel talrijker zijn. Ik nodig u bijvoorbeeld uit om de spectaculaire ommekeer in het departement Nord te bekijken.

Om verder te gaan

Als u verder wilt gaan in uw begrip van de ondernemingsdynamiek in Frankrijk, verwijzen we u graag naar twee andere artikelen die we aan datamining hebben gewijd:

  • over het opstarten van bedrijven in Frankrijk
  • over de ondernemingsgeest in Frankrijk


Posted in Entrepreneuriat.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *