2 oktober 2019 683 woorden, 3 min. gelezen

Oprichting van bedrijven in Frankrijk: een interactieve visualisatie

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Nationale bureaus voor de statistiek (zie ons artikel over het zoeken naar statistische gegevens voor uw marktonderzoek) stellen kwaliteitsgegevens ter beschikking aan iedereen, maar deze moeten ook op een eenvoudige manier kunnen worden gebruikt. Vaak zijn ze in ruwe vorm […]

Nationale bureaus voor de statistiek (zie ons artikel over het zoeken naar statistische gegevens voor uw marktonderzoek) stellen kwaliteitsgegevens ter beschikking aan iedereen, maar deze moeten ook op een eenvoudige manier kunnen worden gebruikt. Vaak zijn ze in ruwe vorm en niet gemakkelijk toegankelijk voor neofieten. Zo biedt INSEE (het Franse nationale bureau voor de statistiek, Franse site) geweldige gegevens over de oprichting van bedrijven in Frankrijk, maar het beschikt niet over een eenvoudig instrument om zich de kennis die deze gegevens weerspiegelen eigen te maken. We hebben dit op bescheiden wijze willen verhelpen door gegevens te verwerken van de oprichting van bedrijven sinds 2000 (toch al 18 jaar aan gegevens). We hebben een dataset samengesteld en verwerkt met Tableau (Franse site) en het resultaat beschikbaar gesteld op de Tableau Public, zodat het voor iedereen nuttig kan zijn.

Gegevensverwerking en -visualisatie (wat ‘business intelligence’ wordt genoemd) is een onderdeel van de diensten die wij onze klanten aanbieden.

Oorsprong van de gegevens

De gegevens die voor deze visualisatie worden gebruikt, komen van INSEE, waarvan de datasets beschikbaar zijn op deze pagina (Franse site). Vooraf moesten we enkele schoonmaakoperaties uitvoeren om de gegevens onder Tableau beter bruikbaar te maken. U krijgt toegang tot deze opgeschoonde gegevensbron door het tbwx-bestand te downloaden uit onze Tableau Public (Franse site) ruimte of rechtstreeks via de onderstaande weergave door op het downloadsymbool rechtsonder te drukken.

Comment utiliser cette visualisation ?

Il y a plusieurs niveaux d’analyses possibles avec cette visualisation.

Hoe deze visualisatie gebruiken?

Er zijn verschillende analyseniveaus mogelijk met deze visualisatie.

Analyse per regio en type onderneming

De meest voor de hand liggende manier om deze interactieve visualisatie te gebruiken is door op een van de regio’s van Frankrijk te klikken en enerzijds na te gaan hoe de oprichting van bedrijven over de verschillende departementen verdeeld is en anderzijds welke soorten bedrijven er in elk van de departementen werden opgericht. Laten we het voorbeeld van Bretagne bekijken. Het bestaat uit 4 departementen: Côtes d’Armor, Finistère, Île-et-Vilaine, Morbihan. Een eenvoudige observatie per kleur toont al aan dat Île-et-Vilaine het departement is waar de meeste bedrijven worden opgericht. U ziet (rechts) ook dat het merendeel van de opgerichte bedrijven van het type ‘micro-onderneming’ is. U kunt op eender welke regio van Frankrijk klikken om eenzelfde voorstelling te krijgen en zo de regio’s met elkaar te vergelijken. Wees echter voorzichtig met enkele grote regio’s die uit heel veel departementen bestaan. Sinds 1 januari 2016 en de territoriale hervorming telt een regio als Occitanië 13 departementen. Dat maakt de weergave van informatie in een kleine ruimte als hieronder moeilijk en kan invloed hebben op de leesbaarheid van de informatie over deze regio’s.

Screenshot van de interactieve visualisatie onder Tableau met de oprichting van bedrijven in de verschillende departementen van de regio Bretagne in 2015

Evolutie in de tijd

De andere analyse-as is longitudinaal. Dit betreft het observeren van variaties in de tijd. Hiervoor heeft u een kleine cursor waarmee u de gegevens van 2000 tot 2018 kunt weergeven. U zult dus heel gemakkelijk zien dat er in 2009 een nieuwe categorie van bedrijven is ontstaan (micro-ondernemingen) en dat deze categorie dadelijk erg succesvol werd omdat ze het leeuwendeel omvat van de gecreëerde structuren. U zult ook merken dat dit succes hetzelfde is, ongeacht de regio.

Tot slot

Deze visualisatie maakt gebruik van een Sankey-diagram en de departementale gegevens zijn gegroepeerd volgens de laatste territoriale hervorming. Behalve het technische aspect (het maken van een Sankey-diagram onder Tableau) vinden we het een aangename manier om door een dataset te bladeren die anders relatief moeilijk te verkennen zou zijn geweest. Wij hopen dat u veel plezier aan deze tool beleeft en blijven te uwer beschikking voor al uw vragen betreffende data.Posted in Entrepreneuriat.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *