31 oktober 2022 948 woorden, 4 min. gelezen

Facebook verantwoordelijk voor 24% achteruitgang geestelijke gezondheid

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Sociale netwerken hebben het gebruik van het internet en de relaties tussen mensen radicaal veranderd. Maar ze hebben ook een aantal kwalen veroorzaakt, die vaak over het hoofd worden gezien. Een onderzoek heeft nu de negatieve impact van Facebook op […]

Sociale netwerken hebben het gebruik van het internet en de relaties tussen mensen radicaal veranderd. Maar ze hebben ook een aantal kwalen veroorzaakt, die vaak over het hoofd worden gezien. Een onderzoek heeft nu de negatieve impact van Facebook op de geestelijke gezondheid van jongeren aangetoond. Tussen 2008 en 2020 is het percentage tieners met psychische problemen verdubbeld en 24% van deze stijging is te wijten aan Facebook.

Statistieken: geestelijke gezondheid en het Facebook-effect

  • In de Verenigde Staten lijdt jaarlijks 20% van de volwassenen aan psychische problemen en 5% lijdt aan een geestesziekte.
  • De studie, gebaseerd op een steekproef van 430.000 antwoorden verzameld over een periode van 8 jaar, schat dat Facebook verantwoordelijk is voor 1/4 van de toename van geestelijke gezondheidsproblemen in de VS.
  • Het effect van Facebook op de verslechtering van de geestelijke gezondheid is gelijk aan 22% van de impact van het verliezen van een baan.
  • Zelfmoordpogingen onder 18-23-jarigen zijn gestegen van 7,5% in 2008 tot 14% in 2019.
  • Periodes van depressie zijn het meest toegenomen onder 18- tot 23-jarigen. In 2008 was 8% van de ondervraagde jongvolwassenen getroffen. In 2019 was dat 15%.
  • Het percentage jongvolwassenen (18-23 jaar) dat in de afgelopen 30 dagen psychische stress heeft ervaren, is gestegen van 8% in 2018 naar 17% in 2019.

Een belangrijk doorbraak kwam er met een studie (Engelse site) van drie onderzoekers aan de universiteiten van Rome (Bocconi), Boston (MIT) en Tel Aviv in juli 2022. Daarin wordt met quasi-experimentele methode aangetoond wat we al vermoedden: Facebook heeft een negatieve invloed op onze geestelijke gezondheid.

Deze negatieve invloed werd eerder al in andere studies vastgesteld. Maar nooit eerder was het bewijs zo sterk en de kwantificering van dit effect zo solide.

De auteurs van de studie hadden een briljant idee. Zij gebruikten een nationaal onderzoek naar de geestelijke gezondheid van studenten in het hoger onderwijs (430.000 antwoorden tussen 2000 en 2008 ontvangen via de National College Health Assessment, 37% respons, Engelse site) en het tijdschema voor de invoering van Facebook in Amerikaanse universiteiten en hogescholen. Er zij aan herinnerd dat Facebook in februari 2004 is opgericht. Het sociale netwerk werd vervolgens geleidelijk aan ingevoerd, universiteit per universiteit. Van de instellingen waar Facebook beschikbaar was gesteld, had in september 2005 naar schatting ongeveer 85% van de studenten een Facebook-profiel.


santé mentale cerveau brtain health

Methode

In de praktijk baseerden de onderzoekers zich op twee reeksen gegevens. Enerzijds reconstrueerden zij het uitrolschema van Facebook in 775 universiteiten en hogescholen met behulp van de wayback machine (Engelse site).

In een tweede stap verkregen zij van de enquêteurs een dataset met de identificatiecode van de instellingen.

Door de 2 datasets te koppelen (join) konden de resultaten van de National College Health Assessment dus worden gecorreleerd met de invoering van Facebook.

De auteurs konden daarom een statistische methode genaamd “difference in differences” gebruiken om het effect van de invoering van Facebook te beoordelen.


Alleen al Facebook gebruiken komt overeen met 22% van de stress die u zou voelen als u uw baan zou verliezen.


 


results résultats

De resultaten

Zoals we in de inleiding al zeiden, zijn de resultaten duidelijk. Ze bevestigen wat vele vermoedden, maar bovenal kwantificeren ze het effect van Facebook op de geestelijke gezondheid van gebruikers. Er worden twee mechanismen vastgesteld:

  • Sociale vergelijking: het gebruik van Facebook drijft de gebruiker in een spel van vergelijking met leeftijdsgenoten waaruit hij of zij kan komen. (zie Gerlach et al. 2016, Engelse site)
  • Verstoring van het werk: het gebruik van sociale netwerken verstoort de concentratie en vermindert de efficiëntie en kwaliteit van het werk. (zie Griffiths et al. 2014, Engelse site)

Facebook gebruiken is net zo erg als je baan verliezen

Uit de resultaten blijkt dat het effect van Facebook op de mentale toestand van een gebruiker gelijk is aan 22% van het effect van het verlies van een baan. Met andere woorden, alleen al het gebruik van Facebook staat gelijk aan 22% van de stress die u zou voelen als u uw baan zou verliezen.


Facebook is rechtstreeks verantwoordelijk voor de verslechterende geestelijke gezondheid van 380.000 studenten.Facebook verslechterde de geestelijke gezondheid van Amerikanen met 2 procentpunten

Sinds 2008 is de geestelijke gezondheid van Amerikanen alleen maar verslechterd. Deze achteruitgang is zichtbaar op alle leeftijden, maar is vooral opvallend in het segment 18-23 jaar. Simpel gezegd is het percentage 18- tot 23-jarigen met psychische problemen in elf jaar tijd verdubbeld. De cijfers variëren naargelang de indicatoren, maar men kan zeggen dat we van 8% van de mensen die eraan lijden naar +/-16% zijn gegaan. Het effect van Facebook is gelijk aan 2 procentpunten.  Aangezien er in de VS 19 miljoen studenten (Engelse site) zijn, betekent dit dat Facebook rechtstreeks verantwoordelijk is voor de verslechtering van de geestelijke gezondheid van 380.000 studenten.


Risicovolle facebookprofielen

Uit de studie blijkt dat de studenten die het meeste risico lopen, degenen zijn die al met psychische problemen te maken hebben. Voor deze laatste groep neemt het risico toe met de duur van de blootstelling aan het platform.Effect op onderwijsresultaten

Na de invoering van Facebook waren de studenten statistisch gezien meer geneigd om de achteruitgang van hun studieprestaties toe te schrijven aan de verslechtering van hun geestelijke gezondheid.


conclusion

Conclusie

De revolutie van de sociale netwerken is verre van positief. Sociale netwerken houden gebruikers niet alleen bezig met nutteloze activiteiten, maar hebben ook een zeer negatieve psychologische impact. De jongste generatie heeft het meest te lijden, waarschijnlijk omdat zij minder referentiepunten heeft om zich te beschermen en zich nog in een opbouwfase bevindt.

Facebook is rechtstreeks verantwoordelijk voor de aantasting van de geestelijke gezondheid van honderdduizenden Amerikanen per jaar. Het is hoog tijd dat ouders zich bewust worden van deze plaag en hun kinderen beschermen.


Meer informatie

Appel, H., Gerlach, A. L., & Crusius, J. (2016). The interplay between Facebook use, social comparison, envy, and depression. Current opinion in psychology, 9, 44-49.

Griffiths, M. D., Kuss, D. J., & Demetrovics, Z. (2014). Social networking addiction: An overview of preliminary findings. Behavioral addictions, 119-141.Posted in Onderzoek, Recherche.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *