24 februari 2015 389 woorden, 2 min. gelezen

De eigenzinnige werking van start-ups ontsluierd

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Als u voor een start-up werkt, bent u het wellicht met mij eens dat er weinig standaardprocessen en -procedures bestaan en dat relatie en communicatie met de klant eerder informeel zijn. Met andere woorden, start-ups hebben een soepelere structuur waardoor ze […]

Als u voor een start-up werkt, bent u het wellicht met mij eens dat er weinig standaardprocessen en -procedures bestaan en dat relatie en communicatie met de klant eerder informeel zijn. Met andere woorden, start-ups hebben een soepelere structuur waardoor ze de zaken anders kunnen aanpakken en soms efficiënter zijn dan grote bedrijven.

Onderzoek van het ondernemerschap heeft al lang het bestaan van die processen aangetoond. Toch ontbrak het aan een duidelijke definiëring van de gebruikte mechanismen bij start-ups om die flexibiliteit te bereiken. Het is René Maurer, van de universiteit van Aix-la-Chapelle, die een interessante terminologie voorstelde tijdens de conferentie RENT XXVII.

Verschillende manieren om met onzekerheid om te gaan

De flexibiliteit waarvan sprake hierboven is nodig om met onzekerheid om te kunnen gaan. Onzekerheid is het hart van het ondernemerschap: de onzekerheid overwinnen is eigenlijk de eerste noodzakelijke stap om een activiteit te beginnen.

Er lijken drie mechanismen te zijn die met die onzekerheid verband houden. Voor diegenen die het interesseert, heb ik voor elk concept tussen haakjes naar de literatuur verwezen:

  • Improvisation (Brinckmann et al 2012)
  • Bricolage (Baker et Nelson, 2005)
  • Effectuation (Sarasvathy 2008)

We hadden het eerder al over het proces van effectuation (ik verwijs naar het artikel daarover op deze blog). Laten we nu de twee andere concepten bekijken.

Effectuation, bricolage et improvisatie

Effectuation wordt gebruikt bij gebrek aan een doel. Het is het omgekeerde van het proces van oorzakelijkheid, waarbij u de af te leggen weg (of de stappen van uw project) bepaalt in functie van het doel dat u wilt bereiken.

Bricolage wordt gebruikt bij een gebrek aan hulpmiddelen. Er ontbreekt een puzzelstukje; u moet vlug iets in elkaar steken wat erop lijkt om het bord vol te krijgen.

Improvisatie, ten laatste, komt voort uit een gebrek aan tijd. Het resultaat wat aan uw klant is beloofd, kan niet tijdig worden gemaakt en u moet van het gebruikelijke fabricatieproces afstappen om het doel te bereiken. A priori weet u echter niet of de nieuwe manier ook succes zal opleveren.

Besluit

Er is een goede kans dat u zich herkent in ten minste een van bovenstaande voorbeelden. Het mooie van start-ups is hun capaciteit om te innoveren en nieuwe manieren te ontdekken om dingen te doen. Deze mechanismen die willens nillens zijn ontstaan, getuigen soms van veel creativiteit en kunnen tot interessante ontdekkingen leiden.Posted in Entrepreneuriat.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *