7 mei 2018 697 woorden, 3 min. gelezen

Cambridge Analytica sluit de deuren, maar er zal niet dadelijk iets veranderen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Op 2 mei 2018 kondigde Cambridge Analytica het einde aan van de activiteiten van de onderneming en de sluiting van haar entiteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In haar persbericht (Engels) verklaarde de onderneming dat: de berichtgeving […]

Op 2 mei 2018 kondigde Cambridge Analytica het einde aan van de activiteiten van de onderneming en de sluiting van haar entiteiten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

In haar persbericht (Engels) verklaarde de onderneming dat:

de berichtgeving in de media  bijna alle klanten en leveranciers heeft [had] doen vluchten [en dat] als gevolg daarvan het bedrijf tot de conclusie kwam [was gekomen] dat het niet langer levensvatbaar is [was] om de activiteiten van het bedrijf voort te zetten, waardoor Cambridge Analytica niets anders restte dan het bedrijf onder curatele te plaatsen.

Hoewel velen dit nieuws met enthousiasme zullen ontvangen, moeten we onszelf geen illusies maken. Big Data-experts weten dat de zaak van Cambridge Analytica slechts het topje van een enorme ijsberg is en dat er niet dadelijk iets zal veranderen.

  • Zoals Cambridge Analytica ons er in een ander persbericht (Engels) aan herinnerde, waren de voor de verkiezingen van 2016 gebruikte gegevens niet uitzonderlijk:
  • Lijsten van kiesgerechtigden.
  • Grootschalig onderzoek in staten die in een bittere strijd verwikkeld waren tussen conservatieven en republikeinen (de gebruikte marktonderzoekstechnieken waren een combinatie van face-to-face interviews, telefonische interviews en online vragenlijsten)
  • Gegevens die tijdens de campagne zelf zijn verzameld, zoals de identiteit van de donoren, deelnemers aan de campagnebijeenkomsten, vrijwilligerslijsten, aankopen in de winkel.
  • De resultaten van de vervroegde stemmingen en de door elke lidstaat gepubliceerde absentielijsten.
  • Consumentengegevens die beschikbaar zijn bij datamakelaars.

Het laatste punt verdient meer aandacht: “Consumentengegevens beschikbaar bij datamakelaars”.

Datamakelaars zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verkoop van data aan derden. En als je de gegevens van de datamakelaars vergelijkt met die van Cambridge Analytica, dan zijn de ordes van grootte gewoon niet hetzelfde.

Neem het voorbeeld van Acxiom. Dit bedrijf, dat eind jaren zestig werd opgericht, verzamelt al decennialang persoonsgegevens: abonnementen, strafregisters, faillissementen, voertuigregistraties, enz. En sinds de komst van het internet, smartphones en IoT, heeft het nieuwe gegevensbronnen toegevoegd van smartTV, online winkelen en supermarkten, locatiegegevens verzameld dankzij bakens verspreid over de Verenigde Staten, gezondheidsgegevens, enz. Bij dit grootschalige gegevensverzamelingsproces zouden wereldwijd 700 miljoen mensen betrokken zijn (zie onderstaande foto, gepubliceerd in een verslag van een Oostenrijkse NGO).

Acxioma gegevensbronnen (bron: Corporate Surveillance in Everyday Life, Cracked Labs)

Hoewel het gebruik van Facebook-gegevens om kiezers te profileren en verkiezingsdynamiek te bestuderen misschien onethisch lijkt (overigens, wat doen peilingen op het moment van de verkiezingen de afgelopen dertig jaar?), worden de praktijken bij het verzamelen van gegevens steeds meer opdringerig en zijn ze naar mijn bescheiden mening van een andere grootorde. Iedereen is geschokt door de manier waarop gegevens worden gebruikt, is gepassioneerd door cognitieve bubbels die geen algoritmen nodig hebben om gemaakt te worden, maar we vergeten het essentiële: hoe worden deze beruchte gegevens verzameld? We komen daar in een ondoorzichtig, geheim en schaamteloos rijk.

De meeste gebruikers zijn zich er niet van bewust dat hun, soms zeer intieme, gegevens worden verzameld, samengevoegd en fijngemalen voor profileringsdoeleinden. Hoewel ik de laatste tijd veel hoor over de regulering van het gegevensgebruik, lijkt het verzamelen ervan veel minder boeiend voor de nieuwe neo-expert van “het gegeven” (nog steeds een neologisme dat ik verafschuw: “het gegeven”).

Hoewel het duidelijk is dat de aanstaande komst van de AVG (GDPR in het Engels) zijn aandeel in de verbeteringen zal brengen, mogen we niet vergeten dat het toepassingsgebied ervan beperkt blijft tot Europa en dat deze verordening nog steeds een aantal belangrijke gebreken verbergt (bijvoorbeeld het instemmingsbeginsel: zodra toestemming is gegeven, wordt alles of bijna alles weer mogelijk).

Het artikel van vandaag biedt voor mij nogmaals de gelegenheid om op te roepen tot een “onderwijsplan voor data“, een programma dat burgers zou informeren over wat gegevens zijn, waarvoor ze worden gebruikt en hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen indringende privacy-praktijken. Dit onderwijsplan moet beginnen bij de jongere generatie en moet steunen op de publieke media om zoveel mogelijk burgers te bereiken. Het gaat om het voorbestaan van een hoofdpijler in onze Europese democratieën: respect voor de privacy.

————————————————————————————————————————————

Tags: algoritmisch bestuur

Slug: cambridge-analytica-sluit-deuren-er-verandert-niet-dadelijk-iets

Meta: De aankondiging van de sluiting van Cambridge Analytica is onbeduidend op niveau van de sector. De wanpraktijken verdwijnen niet, want andere nog meer ondoorzichtige bedrijven, de “datamakelaars”, hebben een aanzienlijke hoeveelheid gegevens verzamelt over miljoenen mensen.Posted in Diverse.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *