23 november 2020 1381 woorden, 6 min. gelezen

[Podcast] kinderen vertrouwd maken met digitale tools

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Nathalie Kuborn (We Are Coders), Gaëlle Girardeau (Cood) en Christophe Coquis (Junior Geek) (Franse websites) vertellen over het kinderen vertrouwd maken met informatica, digitale tools en ze een introductie geven in de digitale cultuur: markt, leerpad en tips. Markt voor […]

Nathalie Kuborn (We Are Coders), Gaëlle Girardeau (Cood) en Christophe Coquis (Junior Geek) (Franse websites) vertellen over het kinderen vertrouwd maken met informatica, digitale tools en ze een introductie geven in de digitale cultuur: markt, leerpad en tips.Markt voor het kinderen vertrouwd maken met digitale tools

L’émergence d’un besoin

De markt voor computergebaseerd leren voor kinderen is in volle opkomst. Voor Gaëlle ligt de reden daarvoor in het feit dat we allemaal steeds meer uitgerust zijn met digitale hulpmiddelen. Het is inderdaad noodzakelijk om kinderen te ondersteunen bij het aanleren van digitale hulpmiddelen. De eerste vaststelling komt dus van de ouders. De tweede komt van de Franse regering, die sinds 2015 programmacodering als cursus heeft ingevoerd in het schoolcurriculum vanaf 12 jaar. Sinds 2019 zijn er cursussen over de ontwikkeling van de digitale cultuur toegevoegd aan het curriculum van de school.

Ik denk dat de overheid zich realiseert dat er behoefte is aan integratie van dit soort onderwijs in het onderwijssysteem zelf.

Nathalie Kuborn, We Are Coders

De invoering van deze nieuwe lessen leidde tot veel problemen. Wetenschaps- en wiskundeleraren waren de eersten die les gaven in dit vak waar ze voor sommigen niet op voorbereid of gekwalificeerd waren. Christophe en Gaëlle schetsen een beeld van de frustratie van ouders en kinderen, die zich daarom gingen richten op leermogelijkheden buiten de school.

Het valt op dat Nathalie een ander perspectief biedt op de Belgische markt waar het nationale onderwijssysteem geen digitale lessen heeft geïntegreerd in het curriculum. De behoefte komt dus uitsluitend van de ouders of van de interesse van de kinderen.

De gezondheidscrisis en vooral de lockdown worden door iedereen aangehaald als factoren die hebben bijgedragen aan de bewustwording van het belang van de digitale wereld voor ouders, kinderen en leerkrachten. Er werden inderdaad veel moeilijkheden ondervonden (materiële, technische, organisatorische, enz.) tijdens de lockdown en vooral tijdens de cursussen voor afstandsonderwijs.

De eerste vraag die zich voordoet is hoe u een digitale omschakeling kunt maken, eerder in de breedste zin van het woord, hoe u digitale hulpmiddelen kunt gebruiken en hoe u kinderen vertrouwd kunt maken met digitale hulpmiddelen tijdens hun gewone lessen.

Nathalie Kuborn, We Are Coders

Typische profielen

  • Gaëlle legt in deze podcast uit dat het begin van hun activiteit met Cood de geboorte van een typisch profiel in Frankrijk naar voren bracht: ouder, stedelijk, bovenklasse, zich bewust van het belang van het digitale in de professionele wereld. De gezondheidscrisis heeft echter de ogen van veel mensen geopend voor digitale kwesties (ouders, leerkrachten, kinderen) en het bestaan van een typisch profiel is geleidelijk aan afgenomen.
  • In België geeft Nathalie geen typisch profiel weer. Voor haar zijn het vooral de kinderen die als eerste geïnteresseerd zijn en die daarom hun bereidheid zullen beargumenteren om cursussen over computers en digitale technologie te volgen.

Het tijdschrift Geek Junior positioneert zich als een ondersteuning voor het leren. Het is een van de enige tijdschriften die de digitale problematiek voor kinderen op de Franstalige markt aanpakt. Na de integratie van de computercursussen in de Franse hogescholen heeft 20% van hen zich geabonneerd op het tijdschrift om het computeronderwijs in de klas te ondersteunen.

Gaëlle Girardeau over Geek Junior:

Er zijn in dit format 2 superinteressante aspecten:
Intergenerationeel: […] het is een format waarbij de volwassene met het kind in het medium kan [werken], zowel leerkracht als ouder.
Boeiend: als u [online] bent, gaat u vaak weg van een artikel [door afleiding]. Met het tijdschrift […] gaat u er niet van weg omdat het op papier is, en ik denk dat dat het veel makkelijker maakt om [begrippen] te verankeren.

Invloed van covid-19 op de vraag

Voor alle drie de sprekers had covid-19 een sterke impact op hun activiteiten. Nathalie en Gaëlle moesten hun aanbod aanpassen zodat de kinderen de cursussen op afstand konden volgen. Ze registreren allebei veel extra registraties tijdens de periode van lockdown (maart tot mei-juni). De zomer en het begin van het schooljaar 2020 betekenden een aanzienlijke daling van inschrijvingen in vergelijking met de lockdownperiode. Toch blijft het aantal stabiel vergeleken met N-1. Met de nieuwe lockdown in november is het aantal inschrijvingen weer toegenomen. Gaëlle wijst erop dat er in 2020 ook meer volwassenen en bedrijven op Cood zijn geregistreerd om te leren over het gebruik van digitale technologie, samenwerkingspraktijken op afstand, enz.
Voor Christophe bij Geek Junior werd tijdens de periode van de lockdown (aantal bezoeken x2) een grote toename van het websiteverkeer geregistreerd op artikelen die bedoeld zijn om ouders en kinderen te helpen bij het beheren van de lockdown op digitaal vlak. Deze lockdown was gunstig voor de participatieve fondsenwervingscampagne die Geek Junior 3 dagen voor de aankondiging van de lockdown in maart 2020 lanceerde. Christophe is namelijk van mening dat het een groot deel van de bevolking bewust heeft gemaakt van de digitale problematiek, wat het tijdschrift ten goede is gekomen.Tips voor ouders

De ideale leeftijd om te beginnen

Nathalie pleit voor het gebruik van digitale technologie voor kinderen vanaf 8 jaar. Het is voor haar belangrijk dat kinderen kennismaken met het gebruik van een computer en niet alleen met het gebruik van een tablet.

Als u bijvoorbeeld een Jacques A Zegt maakt, is dat al een algoritme: als de instructie niet op de juiste manier [geformuleerd] is, moet het kind deze niet uitvoeren, dus ik denk dat kinderen natuurlijk al sinds de kleuterschool met dit leren worden geconfronteerd.

Nathalie Kuborn, We Are Coders

Gaëlle biedt lessen aan vanaf de leeftijd van 10 jaar om ervoor te zorgen dat kinderen vloeiend kunnen lezen en schrijven en de basisprincipes van de wiskunde hebben geleerd en zich op hun gemak voelen. Voor de jongsten pleit ze voor leren via robots in plaats van computers.

We beginnen te kijken naar leermodules over kunstmatige intelligentie, waarom? Want we beseffen dat de allerkleinsten steeds meer geconfronteerd worden met een vocale assistent bij hen thuis.

Gaëlle Girardeau, Cood

Christophe geeft aan dat dit leren perfect is aangepast voor kinderen en tieners tussen 10 en 16 jaar oud, zolang het een activiteit blijft en geen verplichting. Hij benadrukt ook het belang van het begeleiden van kinderen bij het gebruik van digitale hulpmiddelen en het belang van het samen werken of spelen (vooral ouder-kinderen) via deze hulpmiddelen.

Interessant is dat ze de digitale geletterdheid [en] de problematiek rondom die geletterdheid begrijpen.

Christophe Coquis, Geek Junior

Gaëlle, Nathalie en Christophe zijn het erover eens dat het er niet om gaat dat kinderen weten hoe ze moeten coderen, maar dat ze kennis moeten ontwikkelen van digitale technologie, cultuur, de omgeving en de problemen die ermee samenhangen.

Het leren van informatica en digitale hulpmiddelen ontwikkelt zich:

  • Bewustmaking met betrekking tot digitale kwesties
  • Toepassing van fundamentele concepten en leren (vooral wiskunde)
  • Vermogen tot samenwerking en interactie met anderen
  • Creativiteit (problemen creëren en oplossen)
  • Leren door te falen
  • Ontwikkeling van een kritische geest vergeleken met de digitale wereld en de informatie die daaruit voortkomt.


Het leerpad voor digitale tools

Alle deelnemers zijn het erover eens dat er geen klassiek of ideaal leerpad is. Elk kind is anders, het tempo verschilt en de instrumenten en methoden moeten daarom worden aangepast.

Voor Gaëlle zijn de instrumenten die gebruikt moeten worden om kinderen digitale geletterdheid te leren, afhankelijk van de leeftijd, de doelstellingen en de interesse die het kind heeft getoond. Intergenerationele mogelijkheden worden door Cood aangeboden via workshops voor kinderen en grootouders.

Bij We Are Coders vertrouwt Nathalie op het gebruik van intern gevalideerde en royaltyvrije onderwijsmiddelen, zodat kinderen deze ook thuis kunnen gebruiken (Scratch, python, enz.). Ook machinaal leren en visuele vertelmogelijkheden zijn beschikbaar en toegankelijk, afhankelijk van het kind en zijn of haar interesses.

Christophe geeft aan dat het belangrijk is om te leren over kunstmatige intelligentie, maar vooral ook om rekening te houden met het ritme van het kind om de gebruikte leermiddelen aan te passen. Nathalie en Gaëlle gaan akkoord met dit punt en bevestigen dat elk kind in een ander tempo vordert.

Christophe stelt andere vormen van onderwijs voor dankzij oplossingen om een robot te bouwen zonder te programmeren of om robots te gebruiken die online worden geprogrammeerd. Voor hem is dit van bijzonder belang voor het begrip van de programmering als geheel en hij nodigt ouders uit om deze activiteiten samen met hun kinderen te doen voor meer gebruiksvriendelijkheid.Posted in Data en IT.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *