20 september 2021 1263 woorden, 6 min. gelezen

Cryptocurrencies: wat is het profiel van de beleggers? [Studie]

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Wat is het profiel van mensen die in cryptocurrencies beleggen? Sinds de Covid-crisis nemen crypto’s een speciale plaats in de hoofden van beleggers in. Heel wat enthousiastelingen wilden de kans op gemakkelijke winsten grijpen en waagden de sprong naar bitcoin, […]

Wat is het profiel van mensen die in cryptocurrencies beleggen? Sinds de Covid-crisis nemen crypto’s een speciale plaats in de hoofden van beleggers in. Heel wat enthousiastelingen wilden de kans op gemakkelijke winsten grijpen en waagden de sprong naar bitcoin, Ethereum en andere crypto’s. In dit artikel lichten we de resultaten van een in de Verenigde Staten uitgevoerde studie toe. Als aanvulling op deze studie hebben wij verschillende specialisten om hun mening gevraagd. U vindt hun getuigenissen aan het einde van het artikel.

Inhoud

Inleiding

De studie (Engelse site) werd in 2021 door Raphael Auer en David Tercero-Lucas voor de Bank of International Settlements (BIS) gepubliceerd. Ze is gebaseerd op een enquête uit 2019 onder de Amerikaanse bevolking. Het effect van de Covid-crisis komt daarom niet tot uiting in de cijfers. Zoals ik hier al uitlegde heeft een al te inschikkelijk monetair beleid echter een effect gehad op het profiel van beleggers (vooral in cryptocurrencies). Dit moet dan ook in gedachten worden gehouden bij de analyse van de onderstaande resultaten.


Wat zijn de populairste cryptocurrencies?

levels of awareness of cryptocurrencies in USA in 2019

Bekendheid van cryptocurrencies onder de Amerikaanse bevolking in 2019 (Auer en Tercero-Lucas, 2021).

Als er één ding is dat de crisis waarschijnlijk niet al te veel zal veranderen, is het wel de kennis van de verschillende cryptocurrencies bij het grote publiek.

De enquête die in 2019 werd gehouden, was gericht op bitcoin. Bijna 70% van de respondenten was bekend met bitcoin. Verrassender is de tweede plaats van BCH (bitcoin cash), bekend bij iets minder dan 30% van de ondervraagden. Op de derde plaats komt Ethereum (minder dan 10% bekendheid).


banner bitcoin

Wat is het aandeel van cryptobeleggers in de bevolking?

percentage of cryptocurrencies ownership in the general US population in 2019

Aandeel van de Amerikaanse bevolking en type cryptocurrency in bezit in 2019 (Auer en Tercero-Lucas, 2021).

De enquête geeft een nauwkeurig beeld van het percentage van de Amerikaanse bevolking dat in 2019 in verschillende soorten cryptocurrencies had geïnvesteerd.
Bitcoin blijft opnieuw de populairste crypto onder beleggers. Desondanks had slechts 1 op de 100 ondervraagden het gekocht. Ethereum is de 2e meest bezetene crypto. Ongeveer 0,6% van de Amerikanen bezat het in 2019. Litcoin kwam op de 3e plaats (0,5% van de bevolking), terwijl XRP, Bicoin Cash en Stellar de investering van 0,3% van de bevolking hadden aangetrokken. EOS sloot de markt met 0,1%.


Landen die het meest verslaafd zijn aan cryptocurrencies

Prognoses voor 2021 geven de volgende 5 landen de toppositie qua aantal cryptobeleggers:

  • India (100 miljoen)
  • VS (27 miljoen)
  • Nigeria (13 miljoen)
  • Vietnam (5,9 miljoen)
  • Verenigd Koninkrijk (3,3 miljoen)

De rangschikking is anders als we kijken naar het percentage van de bevolking dat cryptocurrencies bezit:

  • Vietnam (6,1% van de bevolking)
  • Thailand (5,2%)
  • Verenigd Koninkrijk (4,95%)
  • Brazilië (4,88%)
  • Pakistan (4,1%)

Hebben beleggers in cryptocurrency’s minder vertrouwen in cash geld of het financiële systeem?

Het antwoord is nee. De auteurs tonen aan dat de vraag naar cryptocurrencies geen verband houdt met een gebrek aan vertrouwen in de munt of het financiële systeem. Dit gaat in tegen de vermeende “rebelse” aard van cryptobeleggers.

Emmanuel ErdemDe mening van Emanuel Erdem, Belgian Blockchain & Cryptoassets Federation

Welk effect heeft de Covid-crisis gehad op investeringen in cryptocurrency?

In maart 2020, tijdens de eerste Covid-golf, was er een kleine daling. Daarna steeg al snel de algemene interesse in crypto’s. Veel mensen begonnen thuis te werken en stelden zichzelf existentiële vragen: hoe hun pensioen veilig te stellen? hoe te investeren?

Waar let de gemiddelde belegger op bij het kopen van cryptocurrencies?

Nieuwe en vaak onervaren beleggers verwachten zeer snelle winsten. Dit betekent ook dat zij de neiging hebben met verlies te verkopen zodra de markt daalt. Velen verliezen op deze manier geld. In mijn gemeenschap daarentegen proberen we een langetermijnvisie te hanteren voor beleggingen in digitale activa, en veel van onze leden beleggen met een tijdshorizon van meerdere jaren.Wat is het socio-demografische profiel van de cryptobelegger?

level of education is correlated to cryptocurrency ownership

Opleidingsniveau van cryptobeleggers in 2019 in de VS (Auer en Tercero-Lucas, 2021) De rode lijn geeft het gemiddelde opleidingsniveau van de respondenten weer. Er zijn aanzienlijke verschillen, afhankelijk van het type cryptocurrency. XRP en Ether zijn de cryptocurrencies die beleggers met de meeste academische achtergrond lijken aan te trekken. In het algemeen zien we dat de aankoop van cryptocurrencies het voorrecht lijkt te zijn van mensen met een hoger dan gemiddeld opleidingsniveau.

Over het algemeen is dit een 35-jarige man, getrouwd, opgeleid en goed verdienend.

Met alle respect voor feministen, de aversie voor het risico (zie Jianakoplos en Bernasek, 1998 [Engelse site]) leidt tot een natuurlijk onevenwicht. Mannen zijn statistisch gezien meer geneigd om in crypto te investeren dan vrouwen. 3% van de mannelijke respondenten bezat een of meer cryptovaluta, tegenover slechts 0,8% van de vrouwen. Deze kloof is in feite groter geworden sinds 2017, toen de man/vrouw-verhouding werd onderzocht.

Leeftijd is negatief geassocieerd met het bezit van cryptocurrencies. Met andere woorden, naarmate je ouder wordt, zijn crypto’s minder aantrekkelijk. Cryptocurrency zou dus in de eerste plaats een “jeugdding” zijn, als u mij de uitdrukking vergeeft. In 2019 was de gemiddelde leeftijd van de cryptokoper 35 jaar (40 in 2018). Hoewel de doelgroep jonger is geworden, is de gemiddelde leeftijd van de niet-kopers relatief constant gebleven (47-48 jaar).


level of income and cryptocurrency ownership

Inkomensniveau onder beleggers in cryptocurrency. XRP trekt de meest welgestelde beleggers aan, terwijl BCH (Bitcoin Cash) de enige cryptocurrency is waarvan de eigenaars een inkomensniveau hebben dat onder het Amerikaanse gemiddelde ligt (rode lijn).
(bron: Auer en Tercero-Lucas, 2021)

Ten slotte is de hoogte van het inkomen gecorreleerd met de aankoop van cryptocurrency. De aankoop van dit soort activa is in de eerste plaats voorbehouden aan hen die een goed inkomen hebben. Bovendien zijn er opmerkelijke verschillen naargelang de cryptocurrency zelf. XRP lijkt in dit opzicht bijzonder elitair.


Mate van digitalisering: dé bepalende factor in het profiel van de cryptobelegger

Auer en Tercero-Lucas tonen aan dat het bezit van cryptocurrency’s zeer sterk samenhangt met de mate van digitalisering van de belegger. Simpel gezegd: hoe meer iemand gewend is om met digitale middelen te betalen, hoe groter de kans dat hij in cryptocurrencies zal investeren.
In de studie wordt deze graad van digitalisering gemeten aan de hand van 3 variabelen: het bezit van een debetkaart, het gebruik van een mobiele applicatie om te betalen, de realisatie van een betaling via Paypal in de laatste 12 maanden.


Marc Toledo Bit4YouDe mening van Marc Toledo, oprichter van het Bit4You-platform

Zijn er typische beleggersprofielen op het Bit4you-platform?

Er is geen echt typisch profiel. De bevolking is veeleer zeer divers en zeer breed, van 18 tot 75 jaar oud. Er zijn degenen die een diversificatiebeleid voeren, degenen die kopen voor de lange termijn, degenen die kopen om in te zetten en er zijn de daghandelaren wier aantal sedert de crisis van Covid-19 dramatisch is toegenomen. Specifieke kennis van de technologie is niet vereist, u moet alleen bereid zijn te begrijpen waarvoor zij kan worden gebruikt. Verrassend genoeg bestaat meer dan 20% van de beleggers op het platform uit vrouwen en zij zijn degenen die momenteel het meest investeren. Misschien zijn ze bedachtzamer.

Wat zijn de redenen om in cryptocurrencies te beleggen?

Cryptocurrency is een vorm van diversificatie. Het stelt u in staat uw activa te diversifiëren, een vorm van waardeopslag. Bovendien is zij niet gecorreleerd met de reële economie.

In Afrika of China ligt de cryptocurrency meer dan 10 jaar voor op Europa. Deze rage is te danken aan het feit dat cryptocurrency mensen de mogelijkheid geeft om een bankrekening te hebben, te handelen via internet, en voorkomt dat mensen bestolen worden.Posted in Innovation.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *