1 juni 2016 713 woorden, 3 min. gelezen

Bpost / PostNL: een aangekondigde fusie

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
De Belgische post (Bpost) onderhandelde met haar Nederlandse tegenhanger PostNL over een overname van die laatste. Hoewel de koop op dit moment is begraven, kan men zich vragen stellen over de beweegredenen van Bpost en de potentiële gevolgen die deze […]

De Belgische post (Bpost) onderhandelde met haar Nederlandse tegenhanger PostNL over een overname van die laatste. Hoewel de koop op dit moment is begraven, kan men zich vragen stellen over de beweegredenen van Bpost en de potentiële gevolgen die deze overname/fusie voor de werknemers van de 2 ondernemingen zoun gehad hebben. We herinneren er bovendien aan dat dergelijke gevolgen nog niet uit de wereld zijn, aangezien de CEO van Bpost, Koen Van Gerven, verklaarde aan andere overnames te denken.

In dit artikel bekijken we de evolutie van Bpost en analyseren we 4 fundamentele stappen die volgens ons tot de huidige situatie hebben geleid. Stap 4 gaat vooral over de operationele redenen van deze overname. Wij hebben trouwens een specifiek artikel  daaraan gewijd

Stap 1: Bpost naar de beurs

De eerste gebeurtenis van deze saga begon  op 21 juni 2013, toen Bpost voor de eerste keer beursgenoteerd (Frans) werd. Op dat moment ging het om de tweede grote introductie (IPO of Initial Public Offer) van het jaar.

De toenmalige CEO, Johnny Thijs, had de stervende vennootschap in een zeer rendabele entiteit omgevormd in iets meer dan 10 jaar. De winsten bleven stijgen sinds zijn toetreding en op het moment van de introductie heeft de Belgische Staat zich ertoe verbonden om een meerderheidsdeelname (51,01%) voor een periode van 2 jaar te handhaven na de introductie.

Stap 2: Bpost, een onderneming die winst maakt

Een belangrijk moment in het verhaal van Bpost is het ontslag van Johnny Thijs. Het is door de loonsvermindering van bazen van overheidsbedrijven (Frans) dat minister Labille tot onstlagname aanzette.

Kort na zijn vertrek volgde een golf van ontslagen die de hogere kaderleden van het bedrijf niet spaarde (vooral de baas van de internationale tak Peter Somers werd onverwacht ontslagen). Deze ontslagen hebben toen het hele bedrijf dooreen geschud, waarna een angstig klimaat heerste (en nog heerst) dat wordt gevoed door plannen voor een vrijwillige uitstap. Zonder Thijs is Bpost een zuiver financiële organisatie geworden, waarvan de operationele logica naar het achterplan is verwezen.

Stap 3: de overheid maximale winst garanderen

De prijs van de aandelen van Bpostactiviteiten is met bijna 70% gestegen (van 15 € tot 25 € vandaag) sinds de beursintroductie. Deze opmerkelijke prestatie werd behaald dankzij zeer agressieve besparingen, met name een aanzienlijke vermindering van het aantal arbeidskrachten. Deze strategie gericht op de financiële resultaten had slechts één doel voor ogen: de aandeelhouders en in eerste instantie de overheid tevredenstellen die aldus aan het hoofd van een welkome geldstroom kwam te staan in deze magere tijden.

Stap 4: De aandeelhouders geruststellen

De postmarkt is niet in goede doen; de digitalisering is eraan voorbijgegaan en het  postvolume blijft dalen. Gelukkig is er een dragend marktsegment, dat van de pakketten, dat floreert dankzij de groei van de online handel. De markt van de pakketten is echter zeer concurrerend: er zijn plaatselijke actoren, globale ondernemingen (DHL/Deutsche Post, Fedex/TNT) en postondernemingen die elkaar beconcurreren.

Kan Bpost in een dergelijke context, met meer rode oceaan dan blauwe oceaan, zijn aandeelhouders een veelbelovende toekomst garanderen? Daar zit het belang van de  overname vanPost.nl.

We bespraken in een specifiek artikel in detail de operationele redenen achter deze overname. Er zijn er 4:

  • Zich ontdoen van zijn grootste concurrent
  • Het grootste distributienet van Nederland verwerven en de klant nieuwe grensoverschrijdende handelsperspectieven aanbieden
  • Zijn onderhandelingsmacht vergroten tegenover de reuzen van de e-commerce die de postoperatoren blijven beconcurreren om de kosten te drukken
  • Schaalvoordelen realiseren (op het niveau vande internationale uitgaande en inkomende stromen)

Besluit

Als u de aankondiging van de overname van Post.nl door Bpost in historisch perspectief plaatst, merkt u dat het allemaal voorspelbaar was.BpostwerddoorJohnny Thijs omgevormd tot een geldmachine die hogere winsten maakte ten koste van inspanningen die vooral leidden tot de vermindering van het aantal werknemers door twee. Deze logica is vandaag aan zijn einde gekomen. Definanciëlerationalisatieshebbendeoperationele excellentie van deonderneming ondermijnd (zeheeft overigens weer werknemers moeten aanwerven ten gevolgevaneenplanvanvrijwilligvertrekdatte veelsucces kende, een tekendatnietallesgoedgaat indeonderneming).

Aan de eisen van de aandeelhouders kan enkel worden voldaan door elders groei en winst te zoeken. Het is echter niet zeker dat de Belgische postbeambten niet zouden blijven opdraaien voor de kosten van deze financiële logica. De schaalvoordelen zouden wel degelijk kunnen leiden tot de overplaatsing van bepaalde activiteiten naar Nederland. Het sorteercentrum van Brucargo is naar ons aanvoelen het eerste aan beurt.

Foto: Jarretera / Shutterstock.comPosted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *