Verdien geld door onze enquêtes te beantwoorden

Schrijf u nu in !
De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

AVG: een marktstudie voorspelt een stortvloed aan eisen

Verdien tot 50€ door deel te nemen aan een van onze betaalde marktonderzoeken.

Schrijf u nu in !

Uit een marktonderzoek (Engels dat werd uitgevoerd voor Veritas blijkt dat veel Britse consumenten van plan zijn hun privacyrechten uit te oefenen na 25 mei 2018 en de inwerkingtreding van de AVG. Wat moeten we hiervan denken?

uit te oefenen na 25 mei 2018 en de inwerkingtreding van het DGPS. Wat moeten we denken?

Resultaten van marktonderzoek

De belangrijkste resultaten van het marktonderzoek dat voor Veritas is uitgevoerd, zijn de volgende:

  • 40% van de Britse consumenten is van plan om in de komende zes maanden hun rechten in het kader van de AVG te doen gelden;
  • De sectoren die het meest door deze toekomstige vraag worden getroffen, zijn bedrijven die actief zijn in de financiële dienstverlening, de detailhandel en de sociale media.

Het marktonderzoek is uitgevoerd door middel van een enquête onder 1000 volwassenen in het Verenigd Koninkrijk en 2000 volwassenen elders in de wereld (uitsplitsing niet gespecificeerd in het persbericht).

Zijn mensen bezorgd over de privacy?

De resultaten van deze studie zijn interessant, maar blijven verrassend. Ze lijken aan te tonen dat mensen aan de ene kant hun privacy willen beschermen en, bovenal, dat ze bereid zijn om op te treden om deze te verdedigen. Vooral dit tweede punt (“actie”) verdient aandacht.

Ik zeg niet dat gebruikers niet geïnteresseerd zijn in het beschermen van hun privacy, maar ik blijf twijfels hebben bij de cijfers die uit dit marktonderzoek naar voren komen. Ze lijken me overdreven optimistisch.

Wat ik echter zeer interessant vind (en herbruikbaar in een andere studie) zijn de drijfveren van consumenten om te handelen. Er zijn er 6:

  • de controle terugnemen over de persoonsgegevens die in de computersystemen van de ondernemingen zijn geregistreerd
  • beter begrijpen welke gegevens bedrijven over hun klanten hebben
  • optreden na de onthulling van een inbreuk op de beveiliging
  • het gebrek aan vertrouwen in ondernemingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens
  • bedrijven testen alvorens zaken met hen te doen
  • vergelding

Mijn mening: een tendentieus marktonderzoek

Naar mijn mening is dit marktonderzoek tendentieus. Veritas verkoopt diensten die verband houden met de AVG en net als veel andere adviesbureaus die hun communicatie hebben gericht op de enorme boetes voorzien in de AVG om nieuwe contracten te krijgen, lijkt wat Veritas hier probeert te doen me daar erg op. Door te verklaren dat 40% van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk na 25 mei 2018 gebruik zal maken van hun rechten, probeert Vertitas zeker haar diensten te promoten om deze verzoeken af te handelen.

Laten we duidelijk zijn. De burgers zullen hun rechten NIET massaal uitoefenen zodra de AVG van kracht wordt. Dat is een mythe. Respondenten van dit marktonderzoek geven aan dat hun bezorgdheid over privacy een feit is. Maar alleen al de formulering van de vragen die in een marktstudie worden gesteld, kan richtinggevend zijn voor een antwoord en leiden tot vooringenomen resultaten. Ik ben er vast van overtuigd dat dit hier is gebeurd.

Deze resultaten doen me denken aan de mythe dat gebruikers hun cookies verwijderen. In een marktstudie (op basis van declaratieve gegevens) werd geconcludeerd dat een aanzienlijk deel van de internetgebruikers dagelijks hun cookies wist. Een wetenschappelijk onderzoek, gebaseerd op de waarneming van het werkelijke gedrag van internetgebruikers, heeft het tegendeel aangetoond.

Kortom, goed marktonderzoek is niet bedoeld om de sponsor tot elke prijs tevreden te stellen. Evenmin is het de bedoeling een hypothese tegen elke prijs te ontkrachten. Goed marktonderzoek is er alleen op gericht een getrouw beeld te geven van de werkelijkheid.

Afbeelding : shutterstock

Tags: ,

Author: Pierre-Nicolas Schwab

Pierre-Nicolas is de directeur van de marketing agentschap IntoTheMinds. Hij heeft speciaal interesse voor e-commerce, retail, HoReCa en supply-chain projecten. Hij is ook een onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt ook als coach voor meerde publieke organisaties. Hij verwelkomt Linkedin uitnodigingen : gelieve gewoon een paar woorden toe te voegen en uit te leggen waarom U wilt connecteren.

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *