13 februari 2023 1219 woorden, 5 min. gelezen

Vervroegd pensioen: wat vinden de Fransen ervan? [Enquête 2023]

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
IntoTheMinds  hield in 4 landen onder 2000 mensen een enquête (Frans) over vervroegde pensionering. In dit eerste artikel geven we de resultaten voor Frankrijk. Wij wilden dit land afzonderlijk behandelen vanwege de stakingen die het land momenteel in beroering brengen […]

IntoTheMinds  hield in 4 landen onder 2000 mensen een enquête (Frans) over vervroegde pensionering. In dit eerste artikel geven we de resultaten voor Frankrijk. Wij wilden dit land afzonderlijk behandelen vanwege de stakingen die het land momenteel in beroering brengen rond het plan van de regering om de pensioenleeftijd op te schuiven naar 64 jaar (in plaats van 62 jaar).  U zult zien dat de Fransen, terwijl ze tot de laatste dag willen werken zonder loonverlies, de ontberingen van bepaalde beroepen begrijpen. Wij onthullen een ranglijst van de beroepen die volgens de Fransen een vervroegd pensioen waard zijn.

Neem contact op met ons onderzoeksinstituut (Frans)

Tot slot herinneren wij u eraan dat alle resultaten vrij hergebruikt kunnen worden als u een link naar onze website maakt. Onder elke grafiek vindt u een link voor het delen van informatie. Als u een journalist bent, neem dan gerust contact met ons op voor bijkomende informatie.

Resultaten in het kort

 • De meerderheid van de Fransen verwerpt het idee van een inkomensdaling bij het naderen van het pensioen, zelfs in ruil voor arbeidstijdverkorting.
 • Het scenario waaraan 28,4% van de Fransen de voorkeur geeft bij het naderen van hun pensioen is gewoon doorwerken zonder salarisvermindering.
 • 70% van de Fransen vindt het goed dat bepaalde beroepen vervroegd met pensioen kunnen gaan. Vooral onder 24-plussers is de steun groot.
 • Vrouwen zijn 6 punten meer voorstander dan mannen (73,2% tegen 67,2%) van bepaalde beroepen die in aanmerking komen voor vervroegde uittreding.
 • 76,6% van de Fransen is het ermee eens dat bouwvakkers eerder met pensioen moeten gaan.
 • Slechts 1/3 van de Fransen vindt dat leraren eerder met pensioen moeten kunnen gaan.
 • De 3 meest populaire beroepen voor vervroegde uittreding zijn: brandweerlieden, bouwvakkers, zorgassistenten.
 • De 3 beroepen met de minste kans op vervroegd pensioen zijn: luchtverkeersleiders, postbodes, leraren.

Hoe willen de Fransen werken als hun pensioen nadert?

De Franse respondenten werd gevraagd te kiezen uit 5 stellingen en de stelling te kiezen die voor hen het beste uitkwam. In de verschillende leeftijdsgroepen springen 2 scenario’s eruit als het populairst:

 • werken zonder aanpassing tot de pensioengerechtigde leeftijd (28,4% van de respondenten)
 • werken tot de pensioengerechtigde leeftijd met aanpassingen (28,2%)

Anderzijds stellen wij vast dat scenario’s met een daling van het loon worden verworpen, zelfs wanneer zij gepaard gaan met een vermindering van de arbeidstijd. De Fransen stellen daarom het behoud van hun inkomen boven de aanpassingen die hen in staat zouden stellen probleemloos met pensioen te gaan. Dit idyllische beeld van een volledige carrière strookt niet met de realiteit van de huidige statistieken. In Frankrijk werkt namelijk nauwelijks 56% van de 55-64-jarigen, terwijl dat in Duitsland en Zweden meer dan 70% is.

survey results : what French would like short before retirement

Een nadere beschouwing van de antwoorden laat significante verschillen zien naargelang:

 • leeftijd
 • geslacht

Het scenario waar vrouwen de voorkeur aan geven is dat van een aanpassing enkele jaren voor het pensioen. Mannen daarentegen willen onder dezelfde voorwaarden tot het einde doorwerken. Dit resultaat zal niet helpen om van de clichés af te komen.

Leeftijd lijkt ook een rol te spelen, aangezien er aanzienlijke en soms grote verschillen zijn tussen de 5 leeftijdsgroepen die wij onderzochten (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, >55). Hieronder de belangrijkste resultaten (als u journalist bent en toegang wilt tot de volledige resultaten, neem dan gerust contact op met ons):

 • wij stellen een overgang vast vanaf de leeftijd van 45 jaar: na de leeftijd van 45 jaar geven de respondenten grotendeels de voorkeur aan de mogelijkheid om tot de pensioengerechtigde leeftijd zonder aanpassing te werken (34% van de 45-54-jarigen en 39% van de 54-plussers)
 • Bij de 54-plussers “domineert” de optie van werken zonder aanpassing alle andere.
 • Bij de 24-44-jarigen daarentegen gaat de voorkeur uit naar het scenario met aanpassingen. Van de 35-44-jarigen kiest 44% voor dit scenario.
 • Bij de 18-24-jarigen, voor wie het pensioen waarschijnlijk nog ver weg ligt, komt geen enkel scenario naar voren. Ze liggen allemaal rond de 20% met enkele kleine variaties die binnen de foutmarge (4,4%) vallen.

70% van de Fransen gaat akkoord om sommige landgenoten eerder met pensioen te laten gaan.


Fransen gaan akkoord met vervroegd pensioen voor bepaalde beroepen

Voor zichzelf lijken de Fransen dus de voorkeur te geven aan pensionering zonder aanpassing (en zonder salarisverlies). Maar hoe zit het met de anderen?

We hebben gezien dat er veel verzet is in Frankrijk, waar de speciale pensioenregelingen een aderlating zijn. Het zou t zijn die het begrotingsevenwicht en de financiering van de pensioenen ter discussie zou stellen. Sommige bijzondere pensioenregelingen zijn erfenissen uit de 17e eeuw. Het was Lodewijk XIV die privileges verleende aan degenen die in de Parijse Opera werkten. Deze “privileges”, in de vorm van een pensioenleeftijd van 57 jaar voor bepaalde functies, worden niet ter discussie gesteld.

Toch zijn de Fransen er een groot voorstander van om sommige landgenoten eerder met pensioen te laten gaan. Slechts 14,2% is tegen het voorstel, terwijl 70,2% het steunt. De steun is groot in alle leeftijdsgroepen, maar vooral onder 25-plussers. Een laatste les uit het onderzoek betreft het verschil in perceptie tussen mannen en vrouwen. Vrouwen zijn 6 procentpunten vaker voorstander van vervroegde uittreding voor bepaalde beroepen (73,2% tegen 67,2% voor mannen).

survey results : support of French people for early retirement of certain professionnals

Welke beroepen willen de Fransen eerder met pensioen zien gaan?

Deze enquête zou niet volledig zijn geweest zonder de Fransen te vragen naar de beroepen die zij het meest “waardig” achten voor een vervroegd pensioen. Wij hebben 12 beroepen geselecteerd, waarvan sommige een speciale pensioenregeling hebben. De resultaten zijn verrassend. Wij bieden u verschillende sleutels om ze te begrijpen.

Bouwvakkers: het meest populair voor vervroegd pensioen

De eerste manier om de resultaten te interpreteren is door de beroepen in te delen volgens het percentage Fransen dat ermee instemt om vóór de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen te gaan (zie onderstaande grafiek). Om het voor u gemakkelijker te maken om te lezen, hebben wij de 12 geteste beroepen gerangschikt in afnemende volgorde van aanvaarding van vervroegd pensioen.

Bouwvakkers kregen 76,6% steun en staan daarmee voor brandweerlieden (69,6%) en zorgassistenten (65%).

De beroepen met de minste steun zijn leraren (32%), postbodes (36,2%), luchtverkeersleiders (37,4%) en spoorwegpersoneel (49,6%).

Verschil tussen voor- en tegenstanders: vervroegd pensioen voor leraren overweldigend afgewezen

Een andere manier om deze grafiek te lezen is een onderscheid te maken tussen degenen die voorstander zijn van vervroegd pensioen (groen) en degenen die ertegen zijn (oranje en rood). De ranglijst verandert niet, maar de cijfers geven ons een idee van de omvang van de oppositie. Voor het spoorwegpersoneel bijvoorbeeld is de steun van de Franse bevolking voor vervroegde pensionering -3%. Er zijn dus meer tegenstanders dan voorstanders.

Hier is de volledige tabel. Zoals u zult zien, verandert de top van de ranglijst (brandweerlieden staan bovenaan).

Beroep              Steun van de Franse bevolking voor vervroegd pensioen (percentage                                                           voorstanders – percentage tegenstanders) Support de la population française à un départ anticipé à la retraite (pourcentage des supporters – pourcentage des opposants)
brandweer
+54,4%
bouwvakkers
+52.4%
zorgassistenten
+44,6%
vuilnismannen
+34,2%
militairen
+30,8%
wetshandhavers
+27,8%
lijnpiloten
+16,8%
gevangenisbewakers
+13,4%
spoorwegarbeiders
-3%
luchtverkeersleiders
-3,6%
postbodes
-9,6%
leraren
-16,8%
survey results : professions that the French agree to let go earlier in retirement

Methode

Enquête uitgevoerd op 26 en 27 januari 2023 volgens de CAWI-methode (Frans) onder 500 Fransen ouder dan 18 jaar, in samenwerking met het bedrijf Pollfish. De respondenten werden gelijk verdeeld in 5 leeftijdsgroepen en de antwoorden waren gelijk verdeeld over mannen en vrouwen.
De gebruikte leeftijdsgroepen zijn 18-24, 25-34, 35-44, 45-54 en 55+.Posted in Diverse.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *