15 april 2024 991 woorden, 4 min. gelezen

Schalen met meerdere items of met één item: welke kiezen?

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
EXTRAIT In dit artikel behandel ik een vrij technisch maar zeer belangrijk onderwerp in kwantitatief onderzoek: het kiezen van de juiste meetschaal. Ik geef u 8 vergelijkingspunten om u te helpen de juiste keuze te maken.

Als u een enquête uitvoert, kunt u via meetschalen de variabelen meten. Een schaal dient als middel om de reactie op een vraag te meten. Er bestaan twee soorten schalen: multi-item en single-item. Multi-item schalen omvatten meerdere vragen of items die verschillende aspecten van hetzelfde construct evalueren. Aan de andere kant meten single-item schalen een construct met slechts één vraag of item. De keuze tussen deze schalen heeft invloed op de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten. Dit artikel beoogt een vergelijking te maken tussen deze twee typen schalen aan de hand van acht dimensies die naar mijn mening van belang zijn.

Neem contact op met het IntoTheMinds-enquêtebureau

Schaal met meerdere items Schaal met één item
Concreet ontwerp abstracte constructen concrete constructen
Dimensionaliteit/complexiteit multidimensionaal, matig complex eendimensionaal of extreem complex
Semantische redundantie laag hoog
Belangrijkste rol van het construct afhankelijke of onafhankelijke variabele moderator of controlevariabele
Vereiste nauwkeurigheid hoog laag hoog laag
Wijzigingen monitoren geschikt te vermijden
Populatie steekproef heterogeen homogeen
Steekproefgrootte groot klein groot klein

Om de 2 soorten schalen te vergelijken, stel ik voor dat u een analyse uitvoert langs 8 dimensies.

Concreetheid

Schaal met meerdere items

Er worden verschillende indicatoren gebruikt om de diverse facetten van een concept te “meten”, wat de interpretatieve variatie minimaliseert en een meer abstracte meting van een construct mogelijk maakt.

Schaal met één item

Deze zijn optimaal voor specifieke metingen, maar kunnen problematisch zijn bij complexe constructen. Mijn richtlijn is simpel: kies voor single-item schalen bij zeer concrete en algemeen begrepen constructen.

Dimensionaliteit/complexiteit

Schaal met meerdere items

Eenvoudig gezegd: hoe meer dimensies een construct heeft, hoe belangrijker het is om een schaal met meerdere items te gebruiken. Met andere woorden, als het construct meerdere facetten omvat, zal elk item een andere dimensie of aspect vertegenwoordigen.

Schaal met één item

Wat betreft een schaal met één item, het is duidelijk dat deze eerder wordt toegepast voor unidimensionale metingen. Zoals eerder vermeld, worden single-item schalen gereserveerd voor constructen die van nature eenvoudig en samenhangend zijn. Hoewel ik hier niet diep inga op het aspect van representativiteit, is het duidelijk dat dit een uitdaging vormt. Het is essentieel ervoor te zorgen dat het gebruikte item werkelijk representatief is voor het construct als geheel. Door de literatuur te bestuderen en een gevalideerde schaal te gebruiken, kunt u fouten voorkomen en uzelf kopzorgen besparen.

Semantische redundantie

Schaal met meerdere items

Ik zeg vaak tegen mijn collega’s dat als het om marktonderzoek gaat, de belangrijkste vragen twee keer gesteld moeten worden. Hetzelfde geldt voor schalen, en dat heet semantische redundantie. Het wordt vaak gebruikt in schalen met meerdere items. Het doel ervan is om de betrouwbaarheid van de meting te verhogen.

Schaal met één item

Wanneer uw schaal slechts uit één vraag (item) bestaat, is er vanzelfsprekend geen sprake van semantische redundantie. U vertrouwt dus sterk op de formulering en interpretatie van dat ene item. Dit betekent dat de betrouwbaarheid van uw meting volledig afhangt van slechts één vraag.

Dat gezegd zijnde, kan het stellen van slechts één vraag ook voordelen hebben als u wilt voorkomen dat respondenten vermoeid raken door lange reeksen vragen. Dit kan resulteren in een lager uitvalpercentage.

Belangrijkste rol van het construct

Schaal met meerdere items

Ik zal direct ter zake komen. Als het construct dat u wilt meten een cruciale rol speelt in uw onderzoeksproject, is het raadzaam om te kiezen voor een schaal met meerdere items. Deze zijn steviger en betrouwbaarder.

Schaal met één item

Wat betreft een schaal met één item, mijn suggestie zou zijn om deze te reserveren voor de evaluatie van een construct dat niet centraal staat in het onderzoek. Met andere woorden, dit type schaal kan worden gebruikt om iets “nice to have” te meten, zoals bijvoorbeeld een modererend effect.

Vereiste nauwkeurigheid

Schaal met meerdere items

Schalen met meerdere items bieden een grotere precisie doordat ze op verschillende items worden gemeten, waardoor de gemiddelde score een betere afspiegeling is van de werkelijkheid dan bij een meting op slechts één item.

Schaal met één item

Wat betreft schalen met één item, de precisie is vaak lager. Niettemin kan dit voldoende zijn voor verkennend onderzoek. Het is belangrijk om ook in gedachten te houden dat de precisie van een schaal met één item grotendeels afhangt van de kwaliteit en specificiteit van de formulering.

Wijzigingen monitoren

Schaal met meerdere items

Schalen met meerdere items zijn meer geschikt om veranderingen bij te houden, zoals bijvoorbeeld in de loop van de tijd. Het voordeel van multidimensionaliteit ligt in het vermogen om verschillende soorten variatie te detecteren. Als u wilt beoordelen hoe een perceptie in de loop van de tijd verandert, probeer dan het overeenkomstige construct te meten met een schaal met meerdere items.

Schaal met één item

Het vermogen van een schaal met slechts één item om veranderingen bij te houden, is problematisch. Daarom is het raadzaam om het gebruik ervan in dit specifieke geval te vermijden.

Populatie

Schaal met meerdere items

Ik had het al steekproefstrategieën. De keuze van uw schaal zal ook afhangen van deze factoren. De effectiviteit van schalen met meerdere items is nuttig wanneer er diversiteit is in de onderzochte populatie, zoals bij een willekeurige steekproef.

Schaal met één item

De eenvoud van schalen met één item beperkt het gebruik ervan, maar het kunnen goede instrumenten zijn in eenvoudige gevallen, bijvoorbeeld als de populatie homogeen is.

Beschikbare steekproefgrootte

Schaal met meerdere items

Als uw steekproefomvang groot genoeg is, kunt u met een schaal met meerdere items de betrouwbaarheid en factorstructuur van de meting valideren.

Schaal met één item

Schalen met één item verdienen de voorkeur als uw steekproefomvang beperkt is. Zoals ik al in een andere paragraaf heb vermeld, kan dit overeenkomen met een verkennend onderzoek.Posted in Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *