Klanttevredenheidsonderzoek

Een klanttevredenheidsonderzoek door Intotheminds

Die klant van dat restaurant is blijkbaar ontevreden. Maar heeft u zich eigenlijk wel afgevraagd wat de reden is van zijn ontevredenheid ?

Was de service niet wat hij er van verwacht had ? Of komt zijn ontevredenheid voort uit het feit dat de tafel naast de zijne sneller bediend werd ? Misschien heeft hij nu spijt dat hij geen ander restaurant heeft bezocht of verwachtte hij een betere service kwaliteit. Of was de service objectief gezien gewoon slecht die avond ?

Geen enkele simplistische vragenlijst zal u ooit de mogelijkheid bieden om de volledige complexiteit van tevredenheid of ontevredenheid te kunnen vatten. Verschillende mechanismen, die op een heterogene manier variëren tussen verschillende individuën, kunnen hier aan het werk zijn. Het is dus per definitie onmogelijk om eenzelfde methode te gebruiken in het kader van een klanttevredenheidsonderzoek om klanttevredenheid na te gaan toe te passen op uw volledige cliënteel.


Enkel en alleen de rigoureuze benadering van IntoTheMinds kan u de toegang bieden tot de ware hefbomen van de tevredenheid en de ontevredenheid. Wij vertalen deze hefbomen voor u naar een actieplan dat, eens het werkzaam is, u de mogelijkheid zal bieden om alle aspecten van uw bedrijf te corrigeren en te optimiseren.   Het geheim van ons succus ligt in het gebruik van een kwalitatieve benadering, die normaalgezien genegeerd wordt omwille van gemakkelijkheidsredenen. Wij gebruiken technieken zoals het "klinische" interviews, de CIT® ( Critical Incident Technique ), de hiërarchische analyse van de waarde, om de hefbomen van de tevredenheid na te gaan bij de verschillende klantcategorieën. Daarna voeren we een kwantitatieve analyse (tevredenheidsenquête) uit om de sterkste hefbomen qua klanttevredenheid  te kunnen determineren. Ten slotte vertalen wij voor u de verbeteringsmogelijkheden om naar acties die u kan uitvoeren, met of zonder onze assistentie. Wij benadrukken het realistische, pragmatische en praktische karakter van deze acties. Op geen enkel moment zullen wij u radicale veranderingen voorstellen; sommige van de voorgestelde acties zullen zonder enige twijfel meer tijd in beslag nemen om uit te voeren dan andere, maar alle zullen bereikbaar en uitvoerbaar zijn voor een KMO.

Door voortzetting van uw bezoek aan deze site, het gebruik van cookies om bezoeken statistieken maken aanvaardt u OK