Activity based costing

Activity based costing laat u de herkomst van uw winst beter begrijpen.

Met de ABC-methode kunt u een realistische berekening maken van indirecte kosten op uw verschillende producten/diensten en klanten. De verdeling tussen directe en indirecte kosten die veel bedrijven maken, komt zelden overeen met de werkelijkheid en sommige producten worden kunstmatig winstgevend wanneer ze in werkelijkheid verlieslatend zijn voor het bedrijf. Een soortgelijke analyse kan worden uitgevoerd om uw minst winstgevende klanten te identificeren.

 

Een triviaal voorbeeld hoe een rendabiliteitsanalyse uw winst kan boosten:

Het bedrijf VIVA ITALIA verkoopt twee soorten producten : industriële pasta en  artisanale ravioli.

De industriële pasta kost 0,50€/kg om te produceren en wordt aan 1€/kg verkocht.  VIVA ITALIA heeft zich gediversifieerd door een kwalitatief hoogstaand produkt toe te voegen aan haar gamma : ravioli gevuld met witte truffel. Deze ravioli wordt volledig op artisanale wijze met de hand bereid en bevat ingrediënten van de hoogste kwaliteit. Ze kosten 15€/kg om te produceren en worden verkocht aan 50€/kg.
 

VIVA ITALIA beschikt over een afdeling marketing en verkoop om deze producten aan de man te brengen. De functioneringskosten van deze afdeling kwamen op 200000€. De structurele kosten worden door VIVA ITALIA verdeeld in functie van de omzet die voor elk produkt gerealiseerd wordt. Vorig jaar heeft VIVA ITALIA een omzet gerealiseerd van 1m€ (950000kg industriële pasta aan 1€/kg = 950000€ en 1000kg ravioli aan 50€/kg = 50000€). 95 % van de structurele kosten worden dus toegekend aan de industriële pasta en 5% aan de ravioli.µ

VIVA ITALIA calculeerde de rentabiliteit van haar produkten op volgende wijze :

 • Industriële pasta :
  • Inkomsten : 950000€
  • Kosten : 190000+475000€ = 665000€
  • Winst : 950000-665000 = 285000€
  • Marge : 285000/950000 = 30%
 • Ravioli :
  • Inkomsten : 50000€
  • Kosten : 10000+15000 = 25000€
  • Winst : 50000-25000 = 25000€
  • Marge : 25000/50000 = 50%
    

Mocht VIVA ITALIA gebruik gemaakt hebben van de ABC Costing methode dan zou het resultaat er anders uitgezien hebben. Een meer doorgedreven analyse toont inderdaad aan dat de ravioli veel lastiger te verkopen is dan de industriële pasta. De afdeling marketing en verkoop besteedt de helft van haar tijd met het promoten van dit product, met potentiële klanten te overtuigen het product te kopen,etc… De toepassing van de ABC Costing methode zou er toe geleid hebben om 50% van de werkingskosten van het departement te halen uit  de opbrengsten van de ravioli.
De berekening van de rentabiliteit zou op die manier gekomen zijn op :

 • Ravioli :
  • Inkomsten : 50000€
  • Kosten : 100000+15000 = 115000€
  • Winst : 50000-115000 = -65000€
  • Marge : -65000/50000 = -130%

De ravioli is dus een produkt dat erg verliesmakend is voor VIVA ITALIA.    

Dit voorbeeld kan triviaal lijken, maar het illustreert de situaties die wij vaak ontdekken wanneer we een missie van dit type ondernemen. Het spreekt vanzelf dat door bepaalde strategische overwegingen om op de markt door te dringen een product tijdelijk verlieslatend kan zijn. Wij integreren dit aspect in onze analyses.

Dit gezegd zijnde, in 100 % van de dossiers die wij behandelden hebben we situaties aangetoond, die min of meer verrassend waren voor onze klanten, en die, wanneer ze gecorrigeerd werden, het mogelijk maakten om de rentabiliteit van hun bedrijf te doen stijgen. Zodra we de ABC Costing methode toepassen, beperken we ons niet tot de analyse van tijdstoekenning van de werknemers . We bestuderen ook bijvoorbeeld de wijze waarop producten en diensten tot stand komen , de gebruikte productiemiddelen (machines en anderen) en hun afschrijving en de wervingskosten van klanten in functie van de verschillende distributiekanalen , de Customer Lifetime Value van de verschillende marktsegmenten. Deze complexe analyses zijn strikt objectief omdat ze parallel uitgevoerd worden door twee onafhankelijke consultants. Daarbij komt nog dat onze klanten betrokken worden tijdens alle stadia van de analyse wat de geloofwaardigheid van onze besluiten alleen maar kan versterken.
Geloof het of niet. Al uw klanten, al uw produkten, al uw diensten zijn niet rentabel. U verliest geld door een aantal onder hen en een aantal juistgekozen correcties maken het voor u mogelijk uw resultaten te verbeteren.

Door voortzetting van uw bezoek aan deze site, het gebruik van cookies om bezoeken statistieken maken aanvaardt u OK