Strategie voor klantenbinding

Ontwikkel een Strategie voor klantenbinding

Een onderzoek van de universiteit van Harvard heeft aangetoond dat klantenbinding de belangrijkste hefboom is bij het verhogen van de winst. Afhangelijk van het sector kan een stijging van het getrouwheidscijfer met 5 % de winst doen stijgen met 30 tot 85 %.De mechanismen die leiden tot klantenbinding zijn complex. Het zou bijvoorbeeld fout zijn te geloven dat de tevredenheid van de klant de enige antecendent vormt voor klantenbinding. Er bestaan industrieën en activiteitssectoren waar andere factoren dan de klanttevredenheid het mogelijk maken om op een significante manier de klantenbinding te doen stijgen.

IntoTheMinds heeft gewerkt met verschillende ondernemingen binnen de volgende sectoren

  • fast food industrie
  • automobielsector
  • farmaceutische industrie
  • professionele vorming
  • e-commerce
  • vrijetijdsbesteding
  • handel en groothandel               

Door samen te werken met IntoTheMinds zal u onmiddelijk kunnen profiteren van deze ervaring en van de behaalde resultaten binnen vergelijkbare of samenhangende sectoren.


Voorbeeld van een recent project in e-commerce :

Hoewel de klanttevredenheid bij dit bedrijf werd gemeten, was de lichte stijging van de tevredenheid niet voldoende om de vooropgestelde objectieven qua klanttevredenheid te bereiken die noodzakelijk geworden waren door de stijging van de inkoopkosten.
IntoTheMinds heeft een actieplan op poten gezet ( voor een deel ontwikkeld door de onderneming zelf ) gefocust op de sociale media, de creatie van nieuwe producten en services die voldoen aan de onbewuste noden van de klanten, alsook partnerships met verschillende belangrijke spelers binnen de sector. IntoTheMinds is zo ver gegaan dat het zelfs partnercontracten heeft onderhandeld in het voordeel van haar klant. Het kennisaandeel via mond-tot-mond reclame van het bedrijf is gestegen van 11 naar 41 % , wat samenging met een daling van de aankoopkosten, de publiciteitskosten en een stijging van de getrouwheidscijfers van 4 naar 25 %.

Door voortzetting van uw bezoek aan deze site, het gebruik van cookies om bezoeken statistieken maken aanvaardt u OK