klantentevredenheid, marketing consultancy Brussel, Training - IntoTheMinds

Een sterke onderneming, klaar om de crisis aan te pakken.

Een onderzoek dat werd geleid aan de Universiteit van Luik heeft aangetoond dat de redenen voor faillisementen verdeelt zijn op een aanzienlijk gelijke manier. Het verwaarlozen van matching met de omgeving komt dus neer op het vooruitlopen op een mislukking van de producten/diensten en het versnellen van de financiële achteruitgang van het bedrijf.

« 60% van de faillisementen zouden vermeden kunnen worden dankzij een betere voorafgaande marketing analyse»
Gerard E. Hills, Universiteit van   Chicago ( VS )
Raymond W. Laforge, Universiteit van Louisville (VS)

 

Door meer aandacht te besteden aan de voorafgaande marketing van hun producten ( onderzoek van de klantennoden, onderzoek omtrent de concurrentiële omgeving), menen Hills en Laforge dat 60 % van de faillisementen zouden kunnen vermeden worden. Het belang van het onderdeel marketing blijft zwaar onderschat door ondernemers die eerder hun aandacht vestigen op commerciële en financiële aspecten en daarbij soms de objectieve kritiek omtrent de marketing kwaliteit van hun eigen producten/diensten verwaarlozen. Nochtans toont een recente studie ,op basis van het advies van 14 ondernemingen van risicokapitaal, die 200 kleine en middelgrote ondernemingen hebben gefinancierd en begeleid , aan dat het belang van marketing op een schaal tot 7 op 6,7 geëvalueerd wordt.


IntoTheMinds zorgt voor begeleiding tijdens alle fasen van de productontwikkeling of de aangeboden diensten. Een al dan niet uitgebreide analyse die de zaken opvolgt maakt het mogelijk op een snelle manier de verbeteringsmogelijkheden te schetsen. Deze laatste worden in concrete acties omgezet die onze klanten kunnen implementeren, met of zonder onze hulp, om zo hun product/service te repositioneren.

 

Invloed van de loyaliteit op de winst

Het belang van "het opbouwen van klantenloyaliteit" is sinds lang in alle lagen van de samenleving doorgedrongen. Zelfs de kleinste KMO's proberen nu op verschillende wijzen klantenloyaliteit op te bouwen. Terwijl de belangstelling voor loyaliteit evident is, zijn de middelen om deze te realiseren dat veel minder. Getrouwheidskaarten en andere promotieacties zijn slechts kunstgrepen.


Traditionele “getrouwheidsprogramma's” op basis van kortingskaarten of gratis producten zijn een financiële valkuil voor KMO’s. Het voorbeeld hiernaast laat zien hoe een programma dat het 11e product gratis aanbiedt uw winst met 50% kan verminderen. Slechts een stijging van de omzet met 20% zal u in staat stellen om terug te keren naar het oorspronkelijke winstniveau.

 
De geschiedenis van getrouwheid is terug te vinden in de tevredenheidsgraad, emotionele gehechtheid aan het merk en de kwaliteit van de dienstverlening.

IntoTheMinds komt tussen door analyse van

  • uw productwinstgevendheid en kostenstructuur
  • de getrouwheid van de klanten


Onze hoofddoelstelling is het behouden van winstgevendheid en winstverhoging zonder gebruik te maken van kunstgrepen (tijdelijke promoties, geschenken, enz.).
Wij werken met hefbomen die definitieve veranderingen mogelijk maken: klanttevredenheid, verbetering van de servicekwaliteit, merkidentificatiestrategie.

Voorbeeld van een business case: Franse KMO actief in de e-commerce.

  • Jaarlijks getrouwheidspercentage: stijging van 3,4% naar 23%.
  • winsten: x3
Door voortzetting van uw bezoek aan deze site, het gebruik van cookies om bezoeken statistieken maken aanvaardt u OK