Begleiding ondernemer

Wij begleiden ondernemers en projectleiders

Voor ondernemers: individuele en intensieve ondersteuning bij de uitvoering van een marktonderzoek

Het idee achter deze service werd geïnspireerd door Massimo, een jonge ondernemer die een project wilde opstarten binnen de fast food industrie (HORECA) dat een marktonderzoek vereistte. Beginnende ondernemers beschikken vaak over de tijd en de wil om hun toekomstige markt uit te testen. Het doel van deze service bestaat uit het begeleiden van de ondernemers in de realisatie van hun marktonderzoek en om onze expertise met hen te delen wanneer diens meerwaarde het hoogst is. Wij coachen de startups op het vlak van uiteenlopende aspecten zoals daar zijn :

 • de plaatsing en identificatie van de potentiële klanten
 • de realisatie van een kwantitatieve studie / enquëte (redactie van vraaglijsten, de keuze van de doelgroep en de geografische zones waar de vragenlijst wordt afgenomen, gebruik van de resultaten en conclusie omtrent de resultaten)
 • onderzoek omtrent de algemene trends binnen de markt
 • concurrentie onderzoek (identificatie van de concurrenten, identificatie van de vervangproducten, balansonderzoek, het in kaart brengen van de concurrentie)
 • onderzoek van het legale kader rondom hun activiteit ( normen, intellectuele eigendom)
 • « pricing»
 • het rentabiliteitsonderzoek per product en het business plan
 • analyse van de Customer Experience en de implementatie van een differentiatie strategie
 • de distributiestrategie en, in het bijzonder, de online identiteit


Praktische aspecten :

De ondernemer geeft de thema’s waar hij/zij het over wil hebben minimum 48 uur voor de sessie aan ons door (5 dagen wanneer het over de eerste sessie gaat).
Vervolgens vergaderen wij intern om te praten over deze thema’s en om tot een eerste impressie te komen omtrent het project en de markt rekening houdend met eerdere missies op hetzelfde gebied. De sessie heeft ‘s morgens plaats, of in de namiddag, met één van onze senior consultants Pierre-Nicolas Schwab voor projecten in België).   De ondernemer krijgt op die manier concrete antwoorden op zijn/haar vragen en er wordt een rapport, begeleidt door een actieplan, opgestuurd naar de ondernemer in de 48 uur volgend op de sessie. Afhankelijk van de tijd tussen de sessies en het werkritme van de ondernemer neemt de volledige begeleiding gemiddeld tussen de 3 en de 6 maanden tijd in beslag.

Financiële aspecten :

Afhankelijk van het aantal sessies en van de complexiteit van het project zal de prijs van de begeleiding variëren van 3500€ tot 7000€. Voor inwonenden van de Waalse of de Brusselse Regio, zal deze prijs worden teruggebracht naar een variatie tussen de 1750€ en 3500€ excl. BTW, na de toekenning van de subsidies.
In deze prijs zijn inbegrepen : een interne voorbereidingsreünie die de eerste sessie voorafgaat, de redactie van de rapporten en van de actieplannen en de opvolging van het project tussen de  verschillende sessies door. Voor de inwonenden van de Waalse en de Brusselse regio’s zijn in deze prijs eveneens de stappen om subsidies te verkrijgen inbegrepen.

 

Voor projectleiders: online ondersteuningsdienst voor marktonderzoek (249€/maand)

 

Wij bieden u

 • rechtstreekse toegang tot een adviseur die gespecialiseerd is in marktonderzoek
 • antwoorden op uw vragen per e-mail binnen 24 uur

 

Uw voordelen

 • een gepersonaliseerd actieplan om uw marktonderzoek in maximaal 6 maanden uit te voeren.
 • een gepersonaliseerde analyse van de uitgangssituatie van uw project
 • een volledig exemplaar van onze gids voor marktonderzoek
 • exclusieve video's om u op te leiden in de verschillende stadia van het marktonderzoek
 • een voorbeeld van een echte marktstudie dicht bij uw project om u te inspireren en te begeleiden.
 • een lijst met artikelen, publicaties, rapporten, rapporten om de dynamiek van uw markt en de gewoonten van uw klanten beter te begrijpen en om de kwalitatieve fase van uw marktonderzoek voor te bereiden.
 • praktijkvoorbeelden van interviewgidsen om uw focusgroepen perfect voor te bereiden
 • een online vragenlijstsjabloon
 • geprivilegieerde toegang tot een online enquêtedienst
 • SWOT-analyse direct geïntegreerd in uw businessplan
 • een analyse van de concurrentiestructuur van de markt, die rechtstreeks in uw bedrijfsplan kan worden geïntegreerd
 • een tabel aan te vullen om uw analyse van de concurrentie uit te voeren
 • een gepersonaliseerd plan voor uw bedrijfsplan
 • advies over het zoeken naar financiering en subsidies

 

Door voortzetting van uw bezoek aan deze site, het gebruik van cookies om bezoeken statistieken maken aanvaardt u OK