Gagnez de l’argent en répondant à nos enquêtes

Inscrivez-vous dès maintenant !
Le blog de l'agence marketing IntoTheMinds
Etude de marché et coaching d'entrepreneurs
Online reclame: de levensduur van cookies verkorten zal waarde vernietigen
Nov20

Online reclame: de levensduur van cookies verkorten zal waarde vernietigen

Belangrijke voorinformatie: er zijn momenteel twee concurrerende « regels » wat betreft de levensduur van cookies. De Europese Commissie (die met name gebaseerd is op een voorstel van de CNIL) stelt voor de levensduur van cookies te beperken tot 360 dagen, daar waar Google 720 dagen voorstelt. Een jaar of twee jaar is, dat is de enorme keuze waarvoor u staat als u besluit deze cookies te gebruiken om het gedrag van uw gebruikers te...

Read More

page de test

There are two competing rules for setting up maximal cookie lifetime. The European Commission (based a.o. on a proposal by CNIL) suggests to limit lifetime to 360 days whereas Google proposes 720 days. One year vs. two years is basically what you have to chose from. In no case it should be more than that. Yet, as Miller and Skiera explained at EMAC 2017 conferences, lifetimes of up to 8000 years have been found.     This...

Read More
How Big Data will influence the future of advertising
Juil25

How Big Data will influence the future of advertising

« What is the impact of Big Data on online advertising » is the question I was asked to answer on the occasion of an EGTA ((European Group of Television Advertising) workshop that took place on 29 and 30 June 2017 in Brussels (my thanks to Yuri Loburets for his kind invitation to speak). Rather than repeating the same clichés about Big Data again and again I chose to put advertising and Big Data back in a historical perspective. I...

Read More
Comment le Big Data va-t-il influencer le futur de la publicité ?
Juil25

Comment le Big Data va-t-il influencer le futur de la publicité ?

« Quel est l’impact du Big Data sur la publicité en ligne ?« . Telle est la question à laquelle l’EGTA (European Group of Television Advertising) m’a demandé de répondre lors d’un séminaire consacré à la monétisation en radio les 29 et 30 juin 2017 à Bruxelles (merci à Yuri Loburets pour son aimable invitation). Plutôt que de répéter les mêmes clichés à propos de Big Data encore et encore, j’ai choisi de...

Read More
Welke impact hebben Big Data op de toekomst van de reclame?
Juil25

Welke impact hebben Big Data op de toekomst van de reclame?

 » Wat is de impact van de Big Data op online advertenties?« . Dat is de vraag waar de EGTA (European Group of Television Advertising) mij vroeg om op te reageren tijdens een studiedag gewijd aan de looninflatie op de radio op 29 en 30 juni 2017 in Brussel (met dank aan Yuri Loburets voor zijn vriendelijke uitnodiging). Liever dan weer maar eens dezelfde clichés te herhalen over Big Data koos ik ervoor om reclame en Big Data in een...

Read More
Ugly vegetables look more natural and give stores a better image
Juin12

Ugly vegetables look more natural and give stores a better image

Consumers perceive « ugly », misshappen vegetables, as more natural. Moreover communication campaigns promoting these « abnormal » products benefit also the stores , such campaign convey indeed a positive image in the minds of the customers. Those are the results of a study by Mia Birau and Corine Faure (University of Grenoble) which was presented at the latest EMAC 2017 conference in Groningen (The Netherlands). Market research on...

Read More
Les fruits et légumes moches sont une manne pour les commerces
Juin12

Les fruits et légumes moches sont une manne pour les commerces

Les consommateurs perçoivent les légumes « moches », les plus déformés, comme plus naturels. En outre, les campagnes de communication favorisant ces produits « anormaux » bénéficient également aux magasins, cette campagne transmettant en effet une image positive dans l’esprit des clients. Voici les résultats d’une étude de Mia Birau et Corine Faure (Université de Grenoble) qui a été présentée lors de la dernière conférence...

Read More
Minder goed uitziend fruit en groenten zijn een manna voor de handelszaken
Juin12

Minder goed uitziend fruit en groenten zijn een manna voor de handelszaken

Consumenten beschouwen « minder goed uitziende », misvormde groenten als meer natuurlijk. Bovendien promoten communicatiecampagnes die deze « abnormale » producten aanprijzen ook de winkels, omdat deze campagnes een positief beeld bij de klant achterlaten. Hieronder enkele resultaten van een studie van Mia Birau en Corine Faure (Frans) van de universiteit van Grenoble, voorgesteld tijdens de voorbije EMAC-conferentie 2017 in Groningen...

Read More
The single most loyal customer American Airlines wanted to get rid of
Juin08

The single most loyal customer American Airlines wanted to get rid of

Some customers are better than others and need to be very well taken care off. But not Steve Rothstein. For American Airlines this customer was the one to get rid of and American Airlines did spend a lot of efforts to kick that customer out after he had flown 10,000 flights in first class with the airline. Discover this amazing story below. Probably the single most loyal customer Rothstein bought a lifetime AAirpass in 1987 for...

Read More
American Airlines deed er alles aan om zich te ontdoen van zijn trouwste klant
Juin08

American Airlines deed er alles aan om zich te ontdoen van zijn trouwste klant

Sommige klanten zijn beter dan andere en moeten in de watten worden gelegd. Maar niet Steve Rothstein. Voor American Airlines was hij de klant die ten alle prijze vermeden moest worden en American Airlines deed er alles aan om hem buiten te krijgen na 10.000 vluchten in eerste klasse met deze maatschappij. Lees hieronder zijn ongelooflijke verhaal.   Wellicht de trouwste klant van American Airlines Rothstein kocht in 1987 een AAirpass...

Read More
American Airlines a tout fait pour se débarrasser de son client le plus fidèle
Juin08

American Airlines a tout fait pour se débarrasser de son client le plus fidèle

Certains clients sont meilleurs que d’autres et doivent être chouchoutés. Mais pas Steve Rothstein. Pour American Airlines, ce client était celui dont il fallait se débarrasser à tout prix et American Airlines a déployé des trésors d’ingéniosité pour le mettre dehors après qu’il ait effectué près de 10 000 vols en première classe avec la compagnie américaine. Découvrez cette incroyable histoire ci-dessous....

Read More
CRM : most strategies are outdated. Is yours too ?
Juin06

CRM : most strategies are outdated. Is yours too ?

In a keynote speech at the 2017 EMAC conference in Groningen, Michael Haenlein pointed the irrelevance of current CRM (Customer Relationship Management) strategies. Firms still believe that they can keep customers forever, nurturing them and growing their customer base forever. This is obviously not true. Comparing CRM strategies with marriage, Hänlein had this wonderful word about CRM managers : « people try to date today by...

Read More
La plupart des stratégies CRM sont obsolètes. La vôtre aussi ?
Juin06

La plupart des stratégies CRM sont obsolètes. La vôtre aussi ?

Lors d’une keynote donnée à la conférence EMAC 2017 à Groningen, Michael Haenlein (professeur à ESCP Europe) a souligné la non-pertinence des stratégies CRM (Customer Relationship Management) actuelles. Les entreprises croient toujours qu’elles peuvent garder leurs clients pour toujours et s’évertuent, coûte que coûte, à prendre soin d’eux alors que certaines brebis galeuses mériteraient d’être éliminées...

Read More
De meeste CRM-strategieën zijn voorbijgestreefd. Die van u ook?
Juin06

De meeste CRM-strategieën zijn voorbijgestreefd. Die van u ook?

In zijn keynote op de EMAC-conferentie 2017 in Groningen, onderstreepte Michael Hänlein (Engels) (professor bij ESCP Europa) de irrelevantie van de huidige CRM-strategieën (Customer Relationship Management). Bedrijven denken nog altijd dat ze hun klanten voor altijd kunnen houden en doen er, koste wat het kost, alles voor terwijl sommige klanten ongewenst zijn en beter verwijderd zouden worden en anderen onder de radar blijven. Met...

Read More
Geschiedenis van (Big) data en modellering
Juin24

Geschiedenis van (Big) data en modellering

Tijdens de EMAC 2016-conferentie (Engels) gaf Michel Wedel (Engels) een briljante demonstratie over de wijze waarop gegevensverzameling in de laatste eeuw is geëvolueerd en hoe methodes van modellering zijn gewijzigd. Zijn grafische voorstelling van de geschiedenis van (Big) Data was zo beknopt en interessant dat ik het nuttig vond ze hier weer te geven. Alles begon in de jaren ’20 met enquêtes (kwantitatieve formulieren) en...

Read More
A history of (Big) Data and modelling
Juin23

A history of (Big) Data and modelling

At the latest EMAC 2016 conference, Michel Wedel gave a brilliant demonstration of how data collection methods have evolved over the last 100 years and how modelling changed. His graphical representation of (Big) Data history was actually so brilliant that I thought worthwhile to reproduce it here. It all started with simple surveys and regression methods. Over a 100-year period, volumes kept increasing and modelling methods have...

Read More
Une histoire du (Big) data et de la modélisation
Juin23

Une histoire du (Big) data et de la modélisation

Lors de la dernière conférence EMAC 2016, Michel Wedel a donné une brillante démonstration de la façon dont les méthodes de collecte de données ont évolué au cours des 100 dernières années et comment les méthodes de modélisation ont changé. Sa représentation graphique de l’histoire du (Big) Data était en fait si synthétique et intéressante que j’ai pensé utile de la reproduire ici. Tout a commencé dans les années 1920 avec...

Read More
Hoe een documentair onderzoek uitvoeren op een markt die u niet kent (deel 1/2)
Avr25

Hoe een documentair onderzoek uitvoeren op een markt die u niet kent (deel 1/2)

Marktonderzoek is vooral moeilijk als het gaat om onderzoek naar een markt die voor u onbekend is. Het documentair onderzoek (desk research) is doorgaans de techniek die wordt gebruikt om dit strijdperk te betreden en een eerste idee van de markt te krijgen (lees zeker onze reeks over de geheimen van het marktonderzoek deel 1,  deel 2 en deel 3 over andere technieken). Waar uw documentair onderzoek starten? Wat zijn de beschikbare...

Read More
Substore: Heineken opent pop-up store in Parijs
Déc16

Substore: Heineken opent pop-up store in Parijs

Het is al een tijdje geleden dat we het op deze blog over pop-up stores (tijdelijke winkels) hadden. Niet dat we er geen zin in hadden, maar we vonden niet echt iets spannends. Gelukkig konden we onlangs de Substore bezoeken, een pop-up die Heineken van 20 november tot 20 december opende in de Maraiswijk van Parijs (19 rue de la Verrerie). De Substore werd ontworpen en gebouwd rond een nieuw product van Heineken: een biertap bedoeld...

Read More
Fokusgruppe vs. Interview: Was ist das Beste für Ihre Marktforschung?
Sep16

Fokusgruppe vs. Interview: Was ist das Beste für Ihre Marktforschung?

Wie sollten Sie Ihre Marktforschung durchführen? Eine Fokusgruppe? Interviews? Für welche Methode sollten Sie sich entscheiden? Diese Frage bekommen wir oft von Kunden gestellt und es fällt uns oft schwer, Kunden davon zu überzeugen, dass Fokusgruppen vielleicht nicht die beste qualitative Methode sind. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, in welchen Settings jede Methode angewendet werden sollte. Insbesondere erklären wir Ihnen,...

Read More
Ryanair: Der beste Beschwerdebrief aller Zeiten + Tipps, um entschädigt zu werden
Juil24

Ryanair: Der beste Beschwerdebrief aller Zeiten + Tipps, um entschädigt zu werden

Beschwerden sind wichtig für Unternehmen, die die Kundenzufriedenheit und -loyalität verbessern wollen. Dennoch beantworten die meisten Unternehmen keine Beschwerden (50-60% laut dem Interview von Prof. Davidow, das Sie unten anhören können), was für Beschwerdeführer eine sehr frustrierende Erfahrung ist. Das ist es, was Sie erwarten sollten, wenn Sie sich jemals bei Ryanair beschweren wollen. Was Sie auch von der Antwort von Ryanair...

Read More
Mystery shopping: een betrouwbaar instrument om klanttevredenheid te meten?
Juil03

Mystery shopping: een betrouwbaar instrument om klanttevredenheid te meten?

Mystery shopping en mystery calls zijn een wijd verspreide techniek van marktonderzoekbureaus om de tevredenheid van de klant te meten. En zoals u weet is klanttevredenheid van cruciaal belang voor de marketingstrategie van een onderneming en van haar succes op de lange termijn. Bedrijven die deze bureaus inhuren hechten echter enorm veel waarde aan de theorie erachter: mystery callers en andere mystery shoppers geven een...

Read More
Mystery Shopping : une technique fiable pour évaluer la satisfaction de la clientèle ?
Juin23

Mystery Shopping : une technique fiable pour évaluer la satisfaction de la clientèle ?

Le mystery shopping et les appels mystères sont devenus des techniques largement utilisées par les agences d’études de marché pour évaluer la satisfaction de la clientèle. Et comme vous le savez la satisfaction de vos clients est primordiale pour la stratégie marketing d’une entreprise et son succès sur le long-terme. L’hypothèse retenue par les entreprises qui embauchent ces agences est cependant très forte: les...

Read More
Is mystery calling a reliable technique to evaluate customer satisfaction
Juin23

Is mystery calling a reliable technique to evaluate customer satisfaction

Mystery shopping and mystery calling having become widely used technique by market research agencies to evaluate customer satisfaction. And as you know satisfying your clients is paramount for a firm’s marketing strategy. The assumption made by firms hiring such agencies is a very strong one : mystery callers / shoppers would adequately represent real customers and would deliver reliable assessments of what consumers actually feel,...

Read More
Is the Net Promoter Score a reliable measure of customer satisfaction ?
Juin16

Is the Net Promoter Score a reliable measure of customer satisfaction ?

This article is also available in French The Net Promoter Score (NPS) is a 1-question scale introduced by Reichheld in 2003 that aims at measuring the propensity of customers to recommend a company (the famous word-of-mouth, also called WOM). This scale has encountered a fantastic success … because it’s extremely simple and quick to apply. Imagine how wonderful this customer satisfaction measurement instrument is: you ask just one...

Read More
Le Net Promoter Score (NPS) est-il une mesure fiable de la satisfaction client?
Juin16

Le Net Promoter Score (NPS) est-il une mesure fiable de la satisfaction client?

Le Net Promoter Score (NPS) est une échelle de mesure introduite par Reichheld en 2003 qui vise à mesurer la propension des clients à recommander une entreprise (le fameux bouche-à-oreille). Cette échelle a rencontré un succès fantastique … parce qu’elle est extrêmement simple et rapide à appliquer. Imaginez à quel point cet instrument de mesure de la satisfaction du client est simple: vous posez juste une question et savez...

Read More
De Net Promoter Score, een betrouwbare meting van klanttevredenheid?
Juin16

De Net Promoter Score, een betrouwbare meting van klanttevredenheid?

De Net Promoter Score (NPS) is een meetschaal, die in 2003 werd ontworpen door Reichheld, om de tendens te meten waarbij klanten een ​​bedrijf aanbevelen (de bekende mond-tot-mondreclame). De schaal kende een groot succes…omdat ze uiterst eenvoudig is en snel kan toegepast worden. Stel je eens voor hoe eenvoudig deze meting van klanttevredenheid is: je stelt gewoon een vraag en je weet direct of je klant tevreden is of niet. Te...

Read More
If you care about customer satisfaction, pay attention to politeness when answering customer complaints
Mai31

If you care about customer satisfaction, pay attention to politeness when answering customer complaints

We’ve finally completed our research on what companies should do to increase the level of politeness when answering a customer complaints. Answering complaints well is essential to maintain customer satisfaction levels. The results of this research will be presented at the next EMAC (European Marketing Academy Conference) that will be held in Istanbul in early June.   The results in a nutshell Our research shows that using common...

Read More
Appliquez les principes de politesse pour répondre aux réclamations et améliorer la satisfaction client
Mai31

Appliquez les principes de politesse pour répondre aux réclamations et améliorer la satisfaction client

Nous avons finalement achevé notre étude sur les pratiques des entreprises en matière de gestion des réclamations clients et en particulier sur la gestion de la politesse dans les réponses. Et comme vous le savez, rien n’est plus important qu’une réponse à une réclamation pour augmenter les niveaux de satisfaction de votre clientèle. Les résultats de cette recherche seront présentés lors de la prochaine conférence EMAC...

Read More
Find your audience: how to position your research work
Avr12

Find your audience: how to position your research work

As I explained in an earlier post, I was very disappointed to see my research work rejected at this year’s EMAC conference. Fortunately the very same research work was accepted and presented at the 5th International Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research. This conference, though more limited in size than the EMAC and its hundreds of participants, gave me a great boost of energy … and hope. I was finally able to...

Read More
Trouvez votre public: comment positionner vos travaux de recherche
Avr12

Trouvez votre public: comment positionner vos travaux de recherche

Comme je l’expliquais dans un précédent post, j’ai été très déçu de voir mon travail de recherche a rejeté lors de la conférence EMAC de cette année. Heureusement, le même travail de recherche a été accepté et présenté lors de la 5e Conférence internationale sur la rhétorique et la narration appliquées au management (« International Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research » en anglais dans le texte)....

Read More
Comment le design contribue à l’expérience client
Fév04

Comment le design contribue à l’expérience client

Le design d’un point de vente est d’une importance capitale. Non seulement il sert d’aimant pour attrirer les clients mais également pour les garder. C’est ce que Silvera, une enseigne qui a remporté le prix 2012 Paris Shop & Design, a bien compris. Silvera est une entreprise spécialisée dans la vente d’objets design et l’un des derniers magasins ouvert par l’enseigne est un objet design en lui-même. Pourquoi devez-vous garder les...

Read More
How design contributes to the overall customer experience
Fév04

How design contributes to the overall customer experience

The design of your point of sales is of utmost importance. It not only attracts people in the store, but it also keeps them in the store. this is something that Silvera has understood very well. A winner of the 2012 Paris Shop & Design contest, Silvera sells design objects and furniture and has crafted its salespoint as a design object itself.   Why should you keep people in the store To buy! Believe it or not, studies show...

Read More
Des conférences pour anticiper le futur de votre business
Jan28

Des conférences pour anticiper le futur de votre business

Pour ceux d’entre vous qui sont avides de nouvelles connaissances et n’ont pas peur de se remettre en cause, mes 3 prochaines conférences, qui mélangent recherche académique et applications concrètes, pourraient bien vous intéresser. 19 Mars 2013, Solvay Business School (Bruxelles, Belgique) Je donnerai une présentation de 60 minutes intitulée « Pourquoi l’innovation échoue : le rôle des habitudes dans l’adoption des nouveaux produits...

Read More
L’innovation c’est quoi au juste ?
Juin11

L’innovation c’est quoi au juste ?

M6 a récemment diffusé une émission mettant en scène des inventeurs. Sobrement intitulée « L’inventeur », il s’agit d’un concept de télé réalité où des personnes présentent et défendent leurs inventions devant un jury. Un inventeur belge, Célestin de Wergifosse, présentait son invention. Pour faire simple il s’agit d’une petite remorque comprenant des panneaux solaires, deux dynamos et un moteur à...

Read More
Les initiatives d’innovation ouverte (open innovation) échouent
Juin01

Les initiatives d’innovation ouverte (open innovation) échouent

Un des participants à l’EMAC 2011 (de l’Université d’Amsterdam) présentait hier quelques faits sur les plateformes collaboratives comme MyStarbucksidea et Dell Ideastorm. MyStarbucksIdea a reçu un peu plus de 70000 suggestions et seules 300 environ ont été implémentées; à peine 0,4%. Il est par conséquent légitime de se demander quelle est la valeur de telles plateformes. Et bien honnêtement cette question me...

Read More