Verdien geld door onze enquêtes te beantwoorden

Schrijf u nu uit !
De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching

UberPop verboden in Brussel: wat is het vervolg?

De Nederlandstalige rechtbank van Brussel heeft geoordeeld dat UberPop illegaal is en haar activiteiten binnen 3 weken moet stopzetten. Dat kan op het eerste gezicht op een overwinning lijken van de associatie van officiële taxi’s. Maar het kan ook beschouwd worden als een nederlaag van de consument. Hoe zal het concurrentielandschap er de komende maanden uitzien? Wat zal de marktevolutie zijn?  Dat zijn de vragen die de meeste analisten zich stellen. Alvorens in te gaan op dit toekomstbeeld, laten we eerste de postieve en negatieve eigenschappen van UberPop bekijken.

UberPop: de sterke punten

  • De prijs! Slechts de helft van traditionele taxi’s
  • De prijs is op voorhand gekend en het geld gaat niet van hand tot hand, wat een perfecte traceerbaarheid van de financiële transacties garandeert
  • Uiterst gemakkelijk te bestellen
  • Traceerbaarheid via app (van bestuurder, wachttijd, locatie van de taxi)

UberPop: de zwakke punten

  • De taxibestuurders zijn geen beroepsmensen
  • Juridische aspecten (verzekering, taksen, …)
  • Moeilijk om ervan te leven als bestuurder van UberPop
  • De winsten van Uber blijven niet in het land

Onze toekomstvoorspelling voor UberPop (in Brussel en elders)

Wat kan gebeuren is dat de beslissing van de Nederlandstalige rechtbank in Brussel (die volgt op een gelijkaardige beslissing van de rechtbank in Parijs) wordt overgenomen als voorbeeld door andere rechtbanken in Europa om hun vonnis impliciet te motiveren.Dat zou het einde van UberPop kunnen betekenen of, zoals Winston Churchill het al zei, het einde van het begin.

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

– Winston Churchill

Het is het begin van het einde voor UberPop omdat de huidige vorm van UberPop wel eens tot het verleden zou kunnen horen.

Maar het kan ook het einde van het begin voor UberPop zijn als de dienst onder een andere vorm herbegint.

Niemand kan ontkennen dat Uber erin slaagde de reglementering rond personenvervoer helemaal in vraag te stellen. Niemand kan ontkennen dat de regels die in die sector van toepassing zijn compleet verouderd zijn en grondig hervormd moeten worden. Dat is het grootste succes van UberPop: de grootschalige aanvaarding van de Uberdienst door de consument is de beste marketing die u zich maar kunt indenken. In die omstandigheden kunnen zelfs de regelgevende instanties de noodzaak niet ontkennen dat de regels moeten worden aangepast. Dat zal in de nabije toekomst gebeuren, zodat Uber in een beter bepaalde context kan terugkeren, maar in dezelfde sfeer van spanning want taxi’s zullen niet meer gewapend zijn tegen een nieuwe ontwrichtende aanval.

Pierre-Nicolas is de directeur van de marketing agentschap IntoTheMinds. Hij heeft speciaal interesse voor e-commerce, retail, HoReCa en supply-chain projecten. Hij is ook een onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt ook als coach voor meerde publieke organisaties. Hij verwelkomt Linkedin uitnodigingen : gelieve gewoon een paar woorden toe te voegen en uit te leggen waarom U wilt connecteren.

Share This Post On

Submit a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *