De toegang tot het extranet is met prioriteit gereserveerd voor onze klanten en potentiële klanten. Het bevat een reeks rapporten, white papers, publieke presentaties en online beoordelings-tools.
loading
X Annuleren
Vraag gratis toegang tot ons Extranet Wachtwoord verloren?
klantentevredenheid, marketing consultancy Brussel, Training - IntoTheMinds

Wettelijke vermeldingen
Informatie omtrent de uitgever

Deze website is eigendom van My Talents For You scs, Rue Général Capiaumont 11, 1040 Brussel (België)

Telefoon  : +32 2 347 45 86
Emailinfo@intotheminds.com

Ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0810.138.159
Intracommunautair BTW nummer : BE0810.138.159

De reservering van de domeinnaam gebeurde conform de bepalingen van de AFNIC. De gehele site van IntoTheMinds valt onder de Belgische wetgeving inzake het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief de down te loaden documenten en de iconografische en fotografische bijdragen. De reproductie van het geheel of een deel van deze site op een willekeurige elektronische drager is formeel verboden, behalve met de voorafgaande toestemming van IntoTheMinds.

Design gerealiseerd door : Mylène Symoès
19, RUE JEAN PONCELET
31500 TOULOUSE
SIRET : 499 745 388 00029

Site ontwerp : MyCreativeWeb
23, Route de Sainte Gemme
81 580 SOUAL
SIRET : 517 861 902 00016

Publicatiebeheer  : Pierre-Nicolas Schwab
My Talents For You scs
Kapitaal : 2500 euro
Intracommunautair BTW nummer : BE0810138159
RCS Brussel (België)

Webhosting :  NETIM
165 avenue de bretagne
Euratechnologies
59000 Rijsel
R.C.S Rijsel : 451.394.720.00028
BTW: FR 55451394720


Intellectuele eigendomsrechten :

Deze site is eigendom van My Talents For You scs.
De volledige site en alle elementen die u ziet, beluistert of leest op deze site zijn beschermd door het auteursrecht. Het gebruik, de distributie, het kopiëren, reproduceren, aanpassen, denatureren of het versturen van deze site of gedeelten van deze site, waaronder tekst, afbeeldingen of geluidsfragmenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van My Talents For You scs is ten strengste verboden. De merken en logo’s te zien op deze site zijn eigendom van My Talents For You scs of werden voor gebruik geautoriseerd. Geen enkel gebruiksrecht of licentie zal verleend worden voor één van deze elementen zonder schriftelijke toestemming van My Talents For You scs of door derden die de rechten bezitten op de merken en logo’s te zien op deze site.
My Talents For You scs behoudt zich het recht voor om iedere inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten gerechtelijk te vervolgen, ook wanneer dit leidt tot een strafrechtelijke actie.
Ten einde deze zware consequenties te vermijden voldoet een voorafgaande aanvraag. Wij zijn vriendelijk en begripvol en zullen nooit weigeren u een dienst te verlenen wanneer dit de eigenlijke bedoeling is van uw aanvraag.

Respect voor de afbeeldingen :

De afbeeldingen of foto’s van personen of plaatsen te zien op deze site zijn eigendom van My Talents For You scs of worden gebruikt door My Talents For You scs na akkoord met de eigenaars van de rechten. Het gebruik van deze afbeeldingen of foto’s is verboden zonder specifieke en uitdrukkelijke toestemming van My Talents For You scs. Ieder niet – geautoriseerd gebruik kan een schending van de auteursrechten, het beeldrecht, het persoonlijkheidsrecht of van alle andere reglementaties toepasbaar op de communicatie of de publicatie, met zich meebrengen.
Respect voor de privacy :
My Talents For You scs respecteert de Belgische wetgeving van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer omtrent de verwerking van persoonsgegevens ( Privacywet ). Door u op de site van IntoTheMinds in te schrijven accepteert u dat de SCS My Talents For You, met hoofdzetel te 11 rue Général Capiaumont, 1040 Brussel, verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kan uw recht op toegang en rectificatie laten gelden door een e-mail te sturen naar info@intotheminds.com.

Tariefgegevens :

De tariefgegevens die vermeld worden op de site zijn louter indicatief en kunnen in geen geval beschouwd worden als contractuele gegevens. My Talents For You scs kan hieromtrent niet verantwoordelijk gesteld worden.

Door voortzetting van uw bezoek aan deze site, het gebruik van cookies om bezoeken statistieken maken aanvaardt u OK